Kavyl péřitý (Ivanův)

21. září 2010

Vyšší trsnatá vytrvalá tráva, příznačná pro stepní stráně, s pérovitě chlupatými osinami. Teplomilný druh, známý u nás pod jménem "vousy sv. Ivana". Roste v nejteplejších oblastech na stepních stráních a v lesostepích. Je chráněný! Doba květu: duben - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Stipa joanis ČELAK.