Kamejka modronachová

22. září 2010
Třída Dvouděložné | Čeleď Drsnolisté

Vytrvalá, středně vysoká bylina s dlouhými výběžky a s velmi ozdobnými květy. Roste ve světlých lesích, v lesostepích a na křovinatých stráních, zvláště na vápencových nebo hlinitých půdách. Je to teplomilný druh. Chráněná! Doba květu: květen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Drsnolisté (Brutnákovité) Latinský název: Lithospermum purpureo-coeruleum L.