Kakost bahenní

22. září 2010
Třída Dvouděložné | Čeleď Kakostovité

Vytrvalá vyšší rostlina s chabými lodyhami, opírající se o okolní rostliny. Roste v pobřežních křovinách, na vlhkých lukách a v luzích. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Kakostovité Latinský název: Geranium palustre L.