Jiří Lukeš

Český skladatel a akordeonista Jiří Lukeš studoval na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Eduarda Douši a hru na akordeon pod vedením Ladislava Horáka. Během studií obdržel několik cen z akordeonových soutěží v Čechách, Chorvatsku, Slovensku. Absolvoval studium skladby na HAMU v kompoziční třídě Ivany Loudové. Několik let spolupracuje se skladateli při vzniku nových skladeb. Těžištěm činnosti je interpretace soudobé hudby a výzkum nových zvukových a interpretačních možností akordeonu, který dal vzniknout publikaci Nové témbrové možnosti akordeonu v kontextu novodobé instrumentace. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Slovensku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Číně, Srbsku a Ukrajině.

V roce 2014 vysílala rozhlasová stanice Radio Beograd pořad věnovaný jeho akordeonové tvorbě. V poslední době se zaměřuje na intermediální projekty. Spolu s kolegy založil skupinu O.E.M. Arts specializující se na performance a audiovizuální projekty. V současnosti je též pedagogicky činný na Pražské konzervatoři, ZUŠ Štefánikova a ZUŠ Taussigova. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes spadající pod UNESCO.

http://jirilukes.com

Sledujte nás

Další osobnosti