Marek Hlaváč

Marek Hlaváč studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka. Jeho práce (performance, instalace a site-specific projekty) je zaměřena na vztah zvuku a sociálního prostředí, možnosti kolektivní performance a participace publika. Zkoumá vztah mezi nástrojem a interakcí účastníků - jakým způsobem nástroj umožňuje a omezuje situaci a jakým způsobem nástroj tvaruje vztahy ve skupině lidí. Skrze hluk a zvuk na okraji slyšitelného spektra prozkoumává meze vnímání a komunikace. Skrze používání nejjednodušších prostředků spolu se společnou kreativitou, hravostí, neprofesionalitou, otevřenou formou a kolektivní improvizací zbavenou jakékoliv virtuozity se snaží vytvořit prostor pro hudbu instantně dostupnou pro kohokoliv. Část jeho práce se zabývá zvukem ve veřejném prostoru - skrze průzkum, intervence a organizování událostí (např. festival Přechodné zóny v Praze).

Sledujte nás

Další osobnosti