Jiří Kadeřábek

Jiří Kadeřábek se narodil v roce 1978 ve Zlíně. Studoval skladbu, klavír a zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a poté skladbu na Akademii múzických umění v Praze, Royal Conservatoire v Haagu a Columbia University v New Yorku.

Zúčastnil se skladatelských workshopů, pobytů i soukromých konzultací v České republice, Nizozemí, Francii, Itálii a USA. Jeho skladby objednávají a provádí tělesa jako jsou BBC Symphony Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Slovenský filharmonický sbor, Pražská komorní filharmonie, Ostravská Banda, Orchestr Berg, Fourbythree, Sybarite5, Ensemble Calliopée, Fama Quartet aj. Získal ceny ve skladatelských soutěžích jako jsou Shipley Arts Festival Composition Competition (2010), Zenith Composers Competition (2009), Antonín Dvořák Composition Competition (2010), Mezinárodního festivalu cimbálu (2008), Českého rozhlasu (2006) aj.

Ve své tvorbě konfrontuje různé kompoziční přístupy, často integruje principy nebo fragmenty historické, stejně jako jazzové, popové a rockové hudby. Pracuje rovněž s nahranými reálnými zvuky, zakomponovanými do hudební struktury, využívá divadelní prvky a poslední dobou i video. Často do provedení svých skladeb zapojuje sebe, jako klavíristu či zpěváka.


www.jirikaderabek.com

Sledujte nás

Další osobnosti