Huseník (řeřišničík) Hallerův

22. září 2010

Nižší vytrvalá bylina s nadzemními výběžky. Roste roztroušeně na lukách, na pastvinách, v příkopech a ve vlhkých křovinách, většinou ve velkém množství. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Křížaté (Brukvovité) Latinský název: Cardaminopsis halleri (L.) HAYEK