Hořeček časný

Velmi proměnlivý dvouletý druh, vytvářející řadu poddruhů. Roste roztroušeně na lukách a na pastvinách, zvláště v horách. Doba květu: červen - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentianella praecox (KERN.) DOSTÁL