Hořec Clusiův

Vytrvalý nízký a velmi ozdobný horský hořec, rostoucí v Karpatech na vápencových skálách a na horských lukách. Chráněný! Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana clusii PERR. et SONG.