Hořec brvitý

Nízký vytrvalý a velmi ozdobný hořec, rostoucí porůznu v teplých oblastech na vápnitých půdách ve světlých lesích a v travnatých porostech. Chráněný! Doba květu: srpen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Hořcovité Latinský název: Gentiana ciliata L.