Holub doupňák

6. prosinec 2002
Vědecké zařazení Měkkozobí (holubi, hrdličky)

Na rozdíl od druhého našeho lesního holuba – hřivnáče – je holub doupňák o něco menší a zejména nemá žádné nápadné znaky v opeření krku a křídel. Oproti hřivnáči je také druhem mnohem více specializovaným – žije u nás téměř výhradně ve starých bukových lesích. Souvisí to s jeho další odlišností od hřivnáče – hnízdí totiž ve stromových dutinách.

Dostatečně velké dutiny vytváří v přírodě datel černý, ale musí být pro ně přirozeně i dostatečně rozměrný strom, což jsou u nás téměř výhradně staré buky. A vzhledem k tomu, že přestárlé bučiny jsou zachovány jen ve zbytcích, hnízdí doupňák jen na nemnoha místech.

Na hnízdištích začíná doupňák houkat již v únoru. Jak bylo v poslední době zjištěno, doupňáci zaletují na zimu nejen do jižní Evropy, ale jejich hejnka zimují i na jižní Moravě. Živí se stejně jako po celý rok semeny plevelných rostlin. Při příznivém počasí pak okamžitě zaletují na hnízdiště, kde již mohou setrvat až do zahnízdění. Jako u všech holubů klade samička do dutiny dvě bílá vejce, na kterých sedí 16 až 18 dní; mladí pak vyletují z hnízd za další 3 až 4 týdny. Pokud osud hnízdících ptáků neurčí jejich hlavní přirození nepřátelé – jestřáb nebo kuna.

Základní údaje

Holub doupňák (Columba oenas). Velikosti holuba domácího, zbarvený šedě s načervenalou hrudí (zdivočelí domácí holubi mají obvykle bílý kostřec, holub hřivnáč má bílé skvrny po stranách krku a bílá pole ve křídlech). Hnízdí v listnatých a smíšených lesích, za potravou - semeny rostlin - však zaletuje do polí a luk. Ke hnízdění využívá prostornější dutiny vytesané obvykle datlem černým. Ve snůšce bývají dvě vajíčka; zahřívají je oba rodiče, kteří také společně pečují o mláďata. Obvyklá jsou dvě až tři hnízdění ročně. Většina našich doupňáků směřuje v říjnu do zimovišť, která leží v jihozápadní Evropě a při Středozemním moři, a na hnízdiště se opět vracejí koncem února a v březnu. Silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh.

autor: Karel Hudec