Holub doupňák

6. prosinec 2002
Vědecké zařazení Měkkozobí (holubi, hrdličky)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Holub doupňák
0:00
/
0:00

Na rozdíl od druhého našeho lesního holuba – hřivnáče – je holub doupňák o něco menší a zejména nemá žádné nápadné znaky v opeření krku a křídel. Oproti hřivnáči je také druhem mnohem více specializovaným – žije u nás téměř výhradně ve starých bukových lesích. Souvisí to s jeho další odlišností od hřivnáče – hnízdí totiž ve stromových dutinách.

Dostatečně velké dutiny vytváří v přírodě datel černý, ale musí být pro ně přirozeně i dostatečně rozměrný strom, což jsou u nás téměř výhradně staré buky. A vzhledem k tomu, že přestárlé bučiny jsou zachovány jen ve zbytcích, hnízdí doupňák jen na nemnoha místech.

Na hnízdištích začíná doupňák houkat již v únoru. Jak bylo v poslední době zjištěno, doupňáci zaletují na zimu nejen do jižní Evropy, ale jejich hejnka zimují i na jižní Moravě. Živí se stejně jako po celý rok semeny plevelných rostlin. Při příznivém počasí pak okamžitě zaletují na hnízdiště, kde již mohou setrvat až do zahnízdění. Jako u všech holubů klade samička do dutiny dvě bílá vejce, na kterých sedí 16 až 18 dní; mladí pak vyletují z hnízd za další 3 až 4 týdny. Pokud osud hnízdících ptáků neurčí jejich hlavní přirození nepřátelé – jestřáb nebo kuna.

Základní údaje

Holub doupňák (Columba oenas). Velikosti holuba domácího, zbarvený šedě s načervenalou hrudí (zdivočelí domácí holubi mají obvykle bílý kostřec, holub hřivnáč má bílé skvrny po stranách krku a bílá pole ve křídlech). Hnízdí v listnatých a smíšených lesích, za potravou - semeny rostlin - však zaletuje do polí a luk. Ke hnízdění využívá prostornější dutiny vytesané obvykle datlem černým. Ve snůšce bývají dvě vajíčka; zahřívají je oba rodiče, kteří také společně pečují o mláďata. Obvyklá jsou dvě až tři hnízdění ročně. Většina našich doupňáků směřuje v říjnu do zimovišť, která leží v jihozápadní Evropě a při Středozemním moři, a na hnízdiště se opět vracejí koncem února a v březnu. Silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh.

autor: Karel Hudec

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...