Holandský ovčák

V minulosti mívaly různé oblasti Evropy své lokální rázy ovčáků, které později v některých zemích transformovaly do podoby samostatných plemen. V roce 1898 vznikl v Nizozemí "Klub nizozemského ovčáka", který stanovil mj. odlišnosti od ovčáků německých a belgických, především ve zbarvení srsti (u holandského ovčáka žíhané). Během světových válek plemeno téměř zaniklo, nakonec bylo v roce 1960 přece jen uznáno FCI, stále však zůstává mezi ostatními evropskými ovčáky "popelkou".

Popis: Středně velký a těžký, dobře osvalený pes silné tělesné stavby a dobrých proporcí. Délka těla je v poměru ke kohoutkové výšce 10 : 9. Pohyb plynulý, mrštný, přirozený. Hlava v dobrém poměru k tělu, podlouhlá, suchá a bez vrásek. Čenichová partie poněkud delší než plochá mozkovna. Stop málo vyjádřený. Uši vzpřímené, spíše menší, vysoko nasazené. Oči tmavě zbarvené, středně velké, mandlového tvaru (ne kulaté), poněkud šikmo uložené. Krk nepříliš krátký, suchý, bez laloku. Končetiny silné, dobře osvalené, s pevnou kostrou. Ocas v klidu rovně nesený nebo svěšený a lehce prohnutý, dosahuje až k hleznu. Na základě typu srsti se rozlišují následující tři variety:
a) krátkosrstá - barva více či méně výrazně žíhaná na hnědém pozadí (zlatožíhaná) nebo na šedém pozadí (stříbrnožíhaná). Přednost se dává černé masce.
b) dlouhosrstá - barva jako u krátkosrsté
c) hrubosrstá - barva: modrošedá a pepř a sůl, stříbrno- a zlato-žíhaná. Žíhání je u hrubosrsté variety - na rozdíl od ostatních variet - méně zřetelné.

Charakteristika: Typický ovčák - oddaný, inteligentní, poslušný, učenlivý, ostražitý, pracovitý, věrný a spolehlivý. Vyznačuje se nenáročností, velkou vytrvalostí a ostražitostí. Tvrdý a odolný pes všestranného založení.

Zvláštní nároky: Miluje pohyb a chce pracovat. Na všechno ostatní je nenáročný. Srst vzácné hrubosrsté varianty se musí alespoň dvakrát ročně otrimovat.

Užití: Všestranný pracovní a sportovní pes, který při vhodném výcviku zvládne prakticky jakoukoli úlohu. Vhodné je docházet s ním na kynologické cvičiště, brát ho na výlety (i cyklistické), případně se s ním věnovat jakémukoli sportu. Dobře zvládá i služební výcvik. Dobrý hlídač.

Výskyt: Vzácný. Odchován už byl i u nás, nepodařilo se však vzbudit o něj zájem kynologické veřejnosti.

Možná záměna: S německým a belgickým ovčákem, od nichž se však na první pohled liší žíháním.

pes: 57 - 62 cm
fena: 55 - 60 cm

autoři: Martin Smrček, Lea Smrčková