Drozd zpěvný

29. říjen 2001
Vědecké zařazení Pěvci

Podle dvakrát či třikrát opakovaných vět halasně vyzpěvovaných z vršku stromů pozná i zcela nezkušený ornitolog drozda zpěvného. I když se zpěv drozdů v různých krajích značně odlišuje, podobně jako v lidské řeči mluvíme o dialektech, charakteristické střídání opakovaných prvků zůstává.

Svým zpěvem drozd překvapí člověka často již velmi brzy na jaře, od konce února nebo v březnu, kdy ještě na zemi leží zbytky sněhu. Jednoho rána se zčistajasna do ztichlé, zmrzlé přírody ozve radostný hlasitý zpěv.

K pronikání drozda zpěvného do lidských sídlišť, parků a zahrad došlo oproti kosům mnohem později, a vlastně probíhá dodnes. Však si doposud drozd uchovává větší plachost vůči člověku než kos. Na rozdíl od kosa jsou všichni naši drozdi tažní a zimu tráví v oblasti Středomoří, ponejvíce v Itálii a jižní Francii, běžně také na Iberském poloostrově a v severní Africe.

Večer se loučí se dnem drozd jako jeden z posledních. Dávno po západu slunce umlká jeden zpěvák za druhým, až se v krajině rozprostře ticho.

Základní údaje

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) je o málo menší než kos, shora hnědý, na hrdle a prsou světle okrový s tmavě hnědými podélnými skvrnami. Vyskytuje se ve všech typech lesních porostů, v parcích, na hřbitovech apod. Potrava jako u kosa (drobní bezobratlí jako hmyz a měkkýši, dužnaté plody). Hnízdo buduje nejčastěji na stromech; hluboká kotlinka je bez výstelky. Samice snáší 4 až 5 vajec a zahřívá je sama, ale mláďata již krmí oba rodiče. Tažný, zimoviště našich populací leží zejména v Itálii, Francii a Španělsku. Přilétá v březnu, odlétá v říjnu.

Jak vznikaly nahrávky

Podle vzhledu znají lidé drozda i kosa velmi dobře. Zpěv kosa a drozda je však často zaměňován, i když se podstatně odlišuje. Zpěv drozda je hlasitý a plnozvučný, daleko slyšitelný. Sestává z důrazných pasáží hlaholivého charakteru. Popěvky hvízdavých flétnových tónů bývají až čtyřslabičné. Nejnápadnějším a charakteristickým znakem zpěvu drozda je, že jednotlivé popěvky dvakrát i třikrát opakuje. Najdeme však jedince, kteří to dokáží až šestkrát. Opakování ho nejvíce odlišuje od zpěvu kosa. Zaposloucháme-li se do výrazného a vyzývavě znějícího zpěvu, může se nám zdát, že dokážeme jeho popěvky vyjádřit lidskou řečí. V Krušných horách jsem poslouchal drozda, který začínal každý den zpěv zřetelným voláním „předsedo, předsedo, předsedo – djupí, djupí – filip, filip – bijho“. Pokud se chováme tiše a trpělivě, můžeme zpěv drozda nahrát bez větších potíží. Nahráváme buď ráno při východu slunce, nebo lépe za večerního šera.

autor: Pavel Pelz

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?