Dřípatka horská

Nízká vytrvalá bylina, velmi roztroušeně rostoucí v horských stinných lesích jižních Čech. Doba květu: duben - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Prvosenkovité Latinský název: Soldanella montana WILLD.