Čírka modrá

12. prosinec 2001
Vědecké zařazení Vrubozobí (kachny, husy)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Čírka modrá
0:00
/
0:00

Kde jsou ty časy, kdy bylo možné na jaře téměř na každém rybníku pozorovat kačery i kačírky několika druhů u nás běžně hnízdících kachen. Vedle nejhojnější březňačky, kachny divoké, to byla čírka modrá. Její charakteristický hlas, chrčivý zvuk připomínající velikonoční řehtačku, si můžete poslechnout.

Honičky kachen ve vzduchu, vpředu kachna a za ní dva až tři křičící kačeři, patřily na jaře k běžné scenérii na našich rybnících. Proč dnes zejí hladiny jihočeských rybníků prázdnotou? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, i když není pochyb, že hlavní příčinou je intenzivní chov kapra, a tím absolutní degradace kvality vody a života v ní. Kalná voda bez vodních a splývajících bylin, bez množství drobných bezobratlých živočichů, larev hmyzu, bez korýšů, není pro život kachen příhodná. S intenzivním rybníkářstvím je spojena i přeměna rybníků na vodní nádrže, vyhrnování příbřežních porostů a likvidace luk navazujících na vodní hladinu. Tyto deponie, jak nazýváme hromady bahna vyhrnutého ze dna rybníků, poskytovaly v prvních letech vynikající hnízdní příležitosti kachnám, ale dnes jsou to často zarostlé, neproniknutelné džungle, které jsou pro hnízdění kachen zcela nevyhovující.

Pouze v období průtahu cizích populací se čírka modrá, stejně jako její malá příbuzná čírka obecná, vyskytuje častěji. Oba druhy hnízdí ve značném množství na území Polska a zvláště Ruska, až v jezerních oblastech daleko za Uralem. Čírka modrá je přísně tažná kachna, která zimuje až v západní Africe, v povodí Nigeru. Kroužkováním máme prokázaný původ čírek modrých protahujících našim územím až z oblasti Altaje. Zajímavým jevem v životě čírek je jejich přesidlování na obrovské vzdálenosti. Čírky se totiž namlouvají v zimovištích a pak kačer následuje družku do jejího domova, třeba do vzdálenosti několika tisíc kilometrů.

Doufejme, že při dnešních snahách vrátit rybníky do původní podoby, alespoň v přírodních rezervacích, jako například na Bohdanečském rybníku u Pardubic, se vrátí i čírka modrá.

Základní údaje

Čírka modrá (Anas querquedula) je malá plovavá kachna velikosti přibližně holuba. Kačer má ve svatebním šatě hnědou hlavu s bílou páskou, vrch těla šedobílý a boky bělavé, za letu je nápadný světle modrošedý přední okraj a vrch křídel. V prostém šatě je kačer hnědý, nenápadně skvrnitý; stejně je po celý rok zbarvená samička. Životním prostředím čírky modré jsou rybníky, jezera a záplavové vody s dostatkem rostlinstva. V potravě je vedle rostlinné složky zastoupena i složka živočišná (drobní bezobratlí živočichové, potěr). Hnízdo bývá na zemi, většinou na suchých místech. Snůška čítá 8 až 11 vajíček a zahřívá ji pouze samice, která také sama pečuje o mláďata. Od srpna odlétá zimovat do Středomoří a tropické Afriky, na hnízdiště se vrací do února do začátku března. Jako silně ohrožený druh je podle zákona zvláště chráněná.

Jak vznikaly nahrávky

Je to malá kachnička, která není příliš hojná. Jelikož hlasy samce i samice nejsou nijak hlasité, je pořízení zvukového záznamu velmi nesnadné. K tokajícím čírkám je nutno se bezpodmínečně přiblížit co nejblíže, jinak je úspěch nahrávky velmi nejistý. Kachna se ozývá tichým krátkým kvákáním. Kačer má velmi typický a druhově specifický hlas, znějící jako když přejedeme prstem po hřebínku. Tyto tiché hlasy je možné nahrát pouze dobrým citlivým mikrofonem s ostře směrovou charakteristikou. Než se mi podařil záznam, s kterým jsem byl spokojen, musel jsem provést řadu neúspěšných pokusů.

autor: Pavel Pelz