Čáp bílý

14. únor 2002
Vědecké zařazení Brodiví (čápi, volavky atd.)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Čáp bílý

I ten, kdo se o přírodu jinak příliš nezajímá, určitě ví alespoň o jednom nebo dvou čapích hnízdech a na jaře očekává návrat jejich obyvatel. Některá čapí hnízda jsou třeba i po desítky let na stejném komíně nebo věži, takže se stanou jakýmsi symbolem příslušné obce nebo městečka. V literatuře se dokonce uvádí, že jedno hnízdo v Německu bylo čápy osídleno 400 let!

Podobně jako lidské stavby, i čapí hnízda – a nemusejí být nějak mimořádně stará – mají svou skrytou historii. Během let jsou na nich odchovány desítky mláďat, z nichž některá se usadí nedaleko nebo třeba i na tomtéž hnízdě, jiná se odstěhují na stovky kilometrů a mnohá zahynou. Hnízda mívají trvalé obyvatele i krátkodobé nájemníky, dochází na nich k bojům a ke změnám v partnerských svazcích. Občas se nám některý z těchto příběhů poodhalí díky výsledkům kroužkování. Například na hnízdě v Borkovicích u Tábora deset let hnízdila táž samice. V době, kdy jí bylo 14 let, zahnízdila s novým partnerem, který, jak se ukázalo, byl o 11 let mladší. Jiná samička obývala 9 let hnízdo ve Volyni. Když jí ale v roce 1996 uhynula po dlouhotrvajících deštích mláďata, přestěhovala se na Klatovsko. Pak beze stopy zmizela.

Čápi k nám přilétají koncem března a v dubnu a po vyhnízdění – na konci srpna nebo v září – se opět vydávají na svou dalekou cestu do zimovišť. Směřují buď západní cestou přes Gibraltar do západní Afriky, anebo východní cestou, přes Bospor či Dardanely, do východní, střední nebo jižní Afriky.

Čtěte také

Většina našich čápů je východotažná a podstatnou část doby zimování stráví na cestách. Mladá samička pojmenovaná Marta, kterou jsme označili ve Dvoře Králové satelitním vysílačem, se po přeletu Sahary potulovala Súdánem, ale pak se znovu vydala na cestu a doletěla až daleko na jih, do Zimbabwe. Její sestra Žofie ovšem Afriky vůbec nedosáhla – zahynula na sloupu vysokého napětí v evropské části Turecka. Právě vedení vysokého napětí představují pro čápy, zejména pro mláďata, velké nebezpečí. Bohužel na některých úsecích těchto vedení zahynou třeba i stovky čápů.

Čápy bílé ale ohrožují například také změny krajiny či úbytek hnízdních příležitostí. Přesto u nás čápi naštěstí neubývají; je jich sice méně v nížinách, ale naopak osídlili střední polohy. Celkově jich je nyní dokonce mnohem víc než v první polovině minulého století a i ve srovnání s dobou před deseti lety u nás čápů bílých přibylo. Čapí klapání tak nyní na území České republiky můžeme slyšet z více než devíti set hnízd.

Základní údaje

Čáp bílý (Ciconia ciconia). V okolí rybníků, na loukách a polích loví drobné živočichy od nejrůznějších druhů hmyzu až po hraboše; žáby jsou v jeho jídelníčku zastoupeny poměrně sporadicky. Hnízdí většinou v lidských sídlech nebo jejich bezprostředním okolí. Hnízda bývají na budovách, velmi často na komínech a na stromech. Snůšku 2 až 4 vajec zahřívají oba rodiče, kteří se také společně starají o mláďata. Tažný, zimuje v tropické Africe. Přilétá většinou koncem března a v první polovině dubna, odlétá v srpnu nebo v září. Ohrožený, podle zákona zvláště chráněný druh.

Video: MOS, Adolf Goebel

autor: Miroslav Bobek