Vrbenské rybníky - přírodní rezervace

15. červen 2009

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 ha. Zahrnuje 4 velké rybníky a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk. Zřízena byla k 1. dubnu 1990, od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků. Při okraji rezervace leží bažantnice.

Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují unikátní podmínky pro vodní ptactvo, tak i přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na území rezervace hnízdí okolo stovky druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků (zejména vodních) ji užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm. Oblast je velmi cenná z hlediska entomologického. Vyskytuje se tu velmi bohaté společenstvo motýlů (pro některé to je jediná známá lokalita výskytu na území ČR).

16. května letošního roku byla tzv. Ptačí oblast Českobudějovické rybníky vyhlášena Významným ptačím územím v rámci soustavy Natura 2000. Patří sem asi 50 rybníků, včetně těch Vrbenských. Cesta vedoucí k tomuto statutu byla poměrně komplikovaná, bylo potřeba zajistit shodu mezi ochranáři, rybníkáři a rybáři.

Logo

Nejznámějším ptákem Vrbenských rybníků je bezesporu racek chechtavý (Larus ridibundus), který zde pravidelně hnízdí každé jaro v mnohatisícové kolonii. Kromě racků patří mezi nejpočetnější kolonie poláka chocholačky (Aythya fuligula) nebo lysky černé (Fulika astra). Mimo vodu pak v korunách stromů nalezneme nepřehlédnutelnou kolonii kormorána velkého a volavky popelavé (Ardea cinerea).

Průvodcem po přírodní rezervaci nám byl ředitel českobudějovického střediska Agentury ochrany přírody a krajiny, RNDr. Jiří Pikal. V rozhovoru s ním se dozvíte více o zdejších vzácných ptačích druzích.

Jsme na hrázi Nového Vrbenského rybníka, na okraji Českých Budějovic. Je tu velká frekvence rekreantů, ale ptáci jsou na lidi zvyklí, takže není problém je pozorovat. Myslím si, že je to opravdu výjimečná lokalita, soustředění ptáků co do počtu i množství druhů je tu opravdu mimořádné.

Logo

Jsou tu roháči, zrzohlávky...Ty vypadají jako, když mají paruku na hlavě!
Zrzohlávky jsou docela vzácné kachny, tady na Budějovicku se jako hnízdící druh objevily až někdy v padesátých letech. V posledních letech jich přibývá, ale stále to ještě není hojná kachna.

Proč je tu takové množství ptáků?
Určitě především proto, že zdejší rybníky poskytují dostatek potravy. S tím je totiž na mnohých rybnících problém. Do rybníků jsou vysazovány ve velkém množství ryby, které potravu ptákům vyžírají. Takže leckde kachny, potápky a další druhy nemají moc šanci se uživit. Tady, protože je území přírodní rezervací, jsou rybí obsádky limitované, takže tu zůstává přirozená potrava pro vodní ptáky v dostatečném množství. Také je tady zakázána myslivost, takže se tu už kachny neloví a ptáci se nemusí obávat ani z těchto důvodů.

Ted vidíme bílé ptáky s černou hlavičkou, jak na hladině loví ryby...
To jsou rybáci obecní, u nás poměrně vzácný druh, který v jižních Čechách není všude vidět. Je podobný rackovi, je trochu štíhlejší, má obratný způsob letu a rozdělený ocas jako vlaštovka, takže se dá od racka dobře poznat. Občas se tu objevuje bukač velký. Z druhů racků musím připomenout jednu raritu, vyhnízdil tady jeden pár racka černohlavého - to je vzácný středomořský druh racka, který se v naší republice v posledních letech sporadicky objevuje.

Logo

Kolik je tu celkem druhů ptáků?
Na rybnících, na hrázích rybníků a potom ještě v lese v bažantnici, která je součástí rezervace (má plochu asi 250 ha), v těchto třech prostředích je to kolem stovky druhů hnízdících ptáků. Ale jsou tu další desítky a desítky přelétajících druhů, dále těch, které se tu zastavují v létě po vyhnízdění, to jsou většinou vodní ptáci - bahňáci apod. Z těch zajímavějších druhů se tu v posledních letech ukazuje volavka stříbřitá, pak je tu kolonie kvakošů nočních. To jsou volavkovití ptáci, kteří hnízdí v křovinách. Je to krásný kontrastně zbarvený pták s ozdobnými pery za hlavou.

Turistické informace
Turisticky byly Vrbenské rybníky vždy v oblasti zájmu obyvatel blízkého města. Ještě počátkem 20.století vedla dokonce přes území dnešní rezervace železniční dráha, po které se zachoval násep rozdělující rybníky Nový Vrbenský a Starý Vrbenský na dvě části. Dnes vede náspem pohodlná pěšina využívána chodci i cyklisty. Příhodná poloha vzhledem k největším českobudějovickým sídlištím předurčuje území rezervace k odpoledním procházkám a venčení psů. Přes rezervaci Vrbenské rybníky vede značená cyklostezka a modrá turistická cesta.
V polovině devadesátých let 20.století zde byla vyznačena naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků s 10 informačními tabulemi. Ty seznamují návštěvníky především s faunou a flórou rezervace Vrbenské rybníky. Trasa je dlouhá 4 km a není turisticky nijak náročná.

Spustit audio

Více z pořadu