Vemeník dvoulistý

21. září 2010
Třída Jednoděložné | Čeleď Vstavačovité

Vyšší vytrvalá bylina s vejčitými hlízami, dost častá v řídkých lesích a na světlinách. Chráněný! Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Platanthera bifolia (L.) RYCH.