V plesových střevíčkách sibiřským sněhem

8. duben 2006

Autorka knihy Sandra Kalniete je Lotyška, narodila se však v roce 1952 v sibiřském Toguru, do Lotyšska se dostala spolu s rodiči až v roce 1957. Vystudovala dějiny umění na vysoké škole v Rize, posléze významně působila ve straně Lidové fronty a v roce 2004 se stala první lotyšskou eurokomisařkou. Sandra Kalniete je autorkou dvou memoárových knih, z nichž poslední V plesových střevíčkách sibiřským sněhem byla přeložena jak do francouzštiny, tak němčiny; ve Francii dokonce získala Cenu čtenářů časopisu Elle.

Sandra Kalniete vypravuje čtenářům dojemný a hluboce zasahující příběh tří generací, příběh svých rodičů i prarodičů; na Sibiři byli její rodiče vyhnáni stalinským režimem. Na osudu své rodiny vylíčila dějiny Lotyšska ve dvacátých třicátých letech, stejně tak i Lotyška okupovaného komunistickým Ruskem i nacistickým Německem; vždy jen vražedným brutálním způsobem. Kniha je členěna do patnácti kapitol, je opatřena předmluvou, bibliografií i obsáhlým doslovem, který napsal Luboš Švec. Spisovatelka vypravuje s jemným ženským přístupem o ničivých časech stalinismu, o deportacích, o životě ve vyhnanství na Sibiři; všechny postavy prožívají těžký, tragický osud, mnozí z nich nepřežijí. Jen v akci Příboj v březnu 1949 bylo z Lotyšska deportováno více než čtyřicet tisíc osob, většinou žen a dětí. S touto masovou deportací byli odvlečeni i autorčini prarodiče, nazpět na Sibiř putovala i její matka, krátce předtím propuštěná.

Sandra Kalniete popsala nejen strastiplný rodinný příběh, ale i systematickou likvidaci lotyšské elity a násilnou sovětizaci; jen těžko lze najít v Lotyšsku rodinu, jejíž příbuzní by nezažili podobnou zkušenost, mnoho lidí, i celé rodiny, zmizelo v sibiřských táborech beze stopy. Autorka se smyslem pro charakteristický detail, se schopností popsat všední trpkou každodennost, obohatila text o četné dosud opomíjené skutečnosti a pokusila se je uvést do zcela nových souvislostí; v textu jsou použity dopisy, deníky psané během cesty na Sibiř, intimní osobní zápisky z dlouhého pobytu ve vězení i ve vyhnanství. 1. února 1950 si autorčina matka zapsala: Jsem nyní ve vězení v Kujbyševě a přemýšlím o tom, jak je to neobvyklé, sedí-li naprosto nevinný člověk ve věznici mezi všemožnými zloději a bandity (...). V předmluvě k českému vydání Sandra Kalniete napsala: Titul knihy V plesových střevíčkách sibiřským sněhem je odrazem jedné skutečné epizody. V předvečer deportace dostala má matka od svého bratra elegantní střevíčky s vysokým podpatkem, které se měly stát jejími jedinými botami v prvním roce na Sibiři (...).

Obal knihy

V souvislosti s českým vydáním je třeba připomenout, že jde nejen o první překlad z lotyšské literatury za posledních téměř šestnáct let, ale kniha je také vynikající překladatelský debut mladého Michala Škrabala, který pečlivě revidoval a také korigoval nepřesné faktografické údaje. Nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1998 José Samarago kdysi řekl: Každý překlad je jen mrtvola sražená kamionem. Zdá se však, že jeho tvrzení nedávno vydaná kniha Sandry Kalniete v češtině jeho slova zcela vyvrací; překlad Michala Škrabala je o to cennější, neboť jde, slovy Milana Kundery, o malý jazyk malé literatury.

Sandra Kalniete: V plesových střevíčkách sibiřským sněhem, nakladatelství Lubor Kasal (2005), český překlad Michal Škrabal

Literární matiné je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo České Budějovice. Internetovou podobu celého pořadu najdete zde.

autor: Ladislava Chateau
Spustit audio