Thufury – klenoty z doby ledové

19. červenec 2010

V Jeseníkách se dochoval pozůstatek doby ledové – thufury. Tyto unikátní mrazové půdní kopečky v žádném jiném pohoří v České republice nemají, nejblíže byste je našli ve Vysokých Tatrách. Ale ani tam nedosahují takového stádia vývoje jako ty jesenické. Jejich původ nám přiblížil RNDr. Marek Křížek, Ph.D. z katedry Fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze.

Thufury, tak říkají půdním kopečkům v jejich domovině, na Islandu. Jsou to pozůstatky mrazového zvětrávání v extrémně drsných podmínkách dob ledových.
Tvary, které tu máme, nám dokazují, že se klima v průběhu holocénu, tj.v posledních 10 tisíci let, se nějakým způsobem měnilo, vyvíjelo a jsou to poslední zbytky chladnějšího výkyvu klimatu. Nachází se plochách zhruba 20 x 30 metrů na těch nejvíce exponovaných polohách, kde je odvíván sníh a kde proto může docházet k promrzání.

Jeseníky tak mají další republikový unikát, kromě jedinečné fauny a flory se chlubí i desítkami mrazových kopečků. Půdní tvary lze pozorovat v klimaticky nejextrémnějších polohách. Nejvíce jich je v okolí Tabulových skal, turisté je ale mohou lépe pozorovat na vrcholu Keprníku.
Na Keprníku je jich ale méně, kolem 50-60 kusů, více jich najdeme na Tabulových skalách, tam lze celkový počet odhadnout na nějakých 100-150 kusů. Na Červené hoře je jich do 30 a na Petrových kamenech zhruba stejně. Zarůstají, jsou většinou pokryté vegetací, některé ovšem porostlé vegetací nejsou. Nejnápadnější jsou ty pokryté borůvčím, protože to ještě zvýrazní jejich tvar, jejich vyklenutí a ony pak vypadají mohutněji.

Thufury v západním Dartmooru, Velká Británie

Ale i o tento unikát mohou Jeseníky přijít, a to by bylo, podle Marka Křížka, věru škoda.
Víceméně jich spíše ubývá, v důsledku negativního působení kleče, která je zarůstá a mechanicky je poškozuje. A ničí je i tepelně, protože kleč na sebe váže sníh, který působí i jako tepelný izolátor. Ohrožuje je samozřejmě člověk, může je poškodit erozí. A hrozbou pro ně je i zvěř, to je vidět i na Keprníku. Je to oblast říjiště jelenů, kteří části kopečků ničí. Mají tam kaliště, takže thufury, které jsou k němu přikloněny, nesou stopy po negativním působení zvěře.

Thufury jsou malé kopečky (max. výška 1 m) s minerálním, většinou promrzlým jádrem. Podmínkou jejich vzniku je dostatečná půdní vlhkost. Vznikají soliflukcí, tj. pomalým pohybem půdního a zvětralinového materiálu po svahu, který je usnadňován prosycením vodou, opakovaným mrznutím a táním a zmrzlým, tj. nepropustným podkladem.


Spustit audio