O prospěšnosti žďáření

18. duben 2011

Možná si ještě pamatujete na doby, kdy jsme pravidelně slýchali, jak škodlivé je jarní vypalování trávy, především kvůli možnému vzniku požáru. Nebezpečí tu jistě hrozí, ale jak se ukázalo, zas tak škodlivé vypalování trávy není. Ochránci přírody k němu nemají zdaleka tak odmítavý postoj, naopak by uvítali, kdybychom někdy starou trávu vypálili, zachráníme tak totiž některé ohrožené druhy rostlin.

Takzvané žďáření bylo běžnou metodou při získávání orné půdy. O prospěšném působení vypalování nám více řekl Aleš Hoření ze Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Kolik jenom v České republice máme Žďárů, Žďárků! Oheň šel s člověkem ruku v ruce, ať už s člověkem lovcem, tak i s člověkem zemědělcem. Obě tyto skupiny využívaly oheň buď ke zvětšování pastvin pro zvěř, kterou poté lovily, tak to dělali třeba indiáni v Americe nebo obyvatelé Sibiře, ale i k udržování pastvin ve stavu bez křovin.

Zákon o protipožární ochraně ale vypalování trávy zakazuje, což by podle Aleše Hořeního bylo dobré změnit.
Aby ve výjimečných, v odborně odůvodněných případech bylo možné za daných podmínek některé lokality, zejména stepní, vypálit. Například ve vojenských újezdech na dopadových plochách střelnic, vlivem používání granátů a například projektylů, které porosty zapálily, se řada lokalit udržela, řada zvláště chráněných druhů právě na takovýchto plochách existuje doposud.

Kavyl Ivanův

V Českém ráji by vypalování trávy mohlo zachránit ohrožený kavyl Ivanův.
Bohužel vypalování nemůžeme provést, musíme tu lokalitu udržovat jiným způsobem. Přitom, domnívám se, by bylo velice snadné zajistit protipožární opatření a řízeným způsobem alespoň část lokality každoročně vypálit.

Čmelákům, mravencům ani broučkům přitom neublížíme, pokud k vypalování zvolíme vhodnou dobu.
Vhodná doba k vypalování nastává v období holomrazů, například letos na jaře bylo třeba sedm stupňů pod nulou a bez sněhu. Tehdy jsou tito živočichové schovaní ještě hluboko v půdě. Vypálením porostu bezobratlým živočichům nijak neublížíte, neublížíte ani rostlinám.

Okraj spálené zóny

Vypálením staré trávy pomůžeme některým rostlinným druhům, které jinak nemají šanci.
Takový hustý koberec brání růstu nové trávy a my ho potřebujeme odstranit, aby některé méně konkurence schopné druhy rostlin mohly volně růst. To je právě ten příznivý efekt vypalování travních porostů.

Vypalování trávy může dokonce přispět k lepší protipožární ochraně. V zahraničí se velice osvědčilo tzv. řízené vypalování.
To si můžeme představit tak, že jdou lidé s plamenomety a zapalují dané území. Organickou hmotu nechají shořet. Tím pádem zabraňují kumulaci organické hmoty a brání tak
i velmi intenzivním požárům v budoucnu.

autor: Miroslav Ponomarev
Spustit audio

Více z pořadu