Sveřep vztyčený (vzpřímený)

21. září 2010

Středně vysoká trsnatá vytrvalá tráva, častá na slunných stráních, ve stepních lukách a v křovinách. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: romus erectus HUDS.