Středoevropský bejt din bude působit jako progresivní rabínský soud pro Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko

10. leden 2021

Kdo je Žid? Nebo jak je možné se Židem stát? Jak se rozvést podle náboženských pravidel? To jsou otázky, o kterých v židovství rozhoduje rabínský soud, hebrejsky bejt din. Přívrženci progresivního judaismu teď budou mít vlastní bejt din přímo ve střední Evropě – zakládá ho Evropská unie progresivního judaismu a její Rabínské shromáždění. Soud bude působit v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 

Hebrejská slova „bejt din“ znamenají „dům soudu“ a označují židovský soud. Existence těchto soudů sahá až do biblických dob a zasedají v nich nejméně tři kvalifikované osoby, obvykle rabíni. Od letošního roku začal v zemích Visegrádské čtyřky působit nový Středoevropský bejt din, jehož správcem se stal český rabín David Maxa

„Rabínský soud se zabývá problematickou židovského náboženského práva, tedy takzvané halachy. Kromě toho, že je zároveň platformou pro vzájemný kontakt rabínských autorit a může se vyjadřovat k celé škále otázek, tak jsou v jeho kompetenci zároveň záležitosti židovského statusu, což znamená giur nebo konverze. Věřím, že jedním z důležitých úkolů bude například aktivní pomoc patrilineárním židům při potvrzení židovského statusu.“

Středoevropský bejt din bude mít několik soudců.

„K soudcům Středoevropského rabínského soudu budou kromě mě a rabína Tomáše Kučery za Česko patřit také rabíni Stase Wojciechowicz za Polsko, Anita Kantor a Thomas Salamon za Maďarsko, a Misha Kapustin za Slovensko. A také rabíni Jackie Tabick, Andrew Goldstein a René Pfertzel zastupující evropské rabínské organizace.“

Na pozici vedoucího tohoto soudu se budou střídat rabíni z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.

„Administrativním sídlem nového bejt dinu budou prostory synagogy židovského komunity Ec chajim v Praze, což souvisí s tím, že jsem byl jmenován správcem tohoto bejt dinu. V praxi to znamená, že bude mým úkolem přijímat a zpracovat agendu ze všech čtyřech zemí, a následně svolat bejt din do kteréhokoliv místa v zemích jeho působnosti – prostě tam, kde vznikne potřeba a kam se následně sjedou rabíni. Středoevropský bejt din má svou specifickou agendu, ale kromě toho všeho ještě velmi doufám, že ve všeobecném měřítku jeho existence nadále posílí spolupráci mezi židovskými komunitami a organizacemi v těchto čtyřech zemích.“

David Maxa doufá, že zřízení Středoevropského bejt dinu je jedním z důležitých historických milníků pro progresivní judaismus nejen ve střední Evropě.

„Středoevropský bejt din je jediným rabínským soudem pro progresivní judaismus uznávaným Světovou unií progresivního judaismu, Evropskou unií progresivního judaismu a jejím rabínským shromážděním pro oblast Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.“

Uzavírá správce Středoevropského bejt dinu rabín David Maxa.

Spustit audio