Pryšec chvojka (chvojkový)

22. září 2010
Třída Dvouděložné | Čeleď Pryšcovité

Nižší vytrvalá bylina, velmi hojná v teplejších oblastech na pastvinách, na návrších, v písčinách, ve stepích a na mezích. Doba květu: duben - červenec Třída: Dvouděložné Čeleď: Pryšcovité Latinský název: Euphorbia cyparissias L.