Nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze otevřelo své brány

17. červen 2012

Včera otevřelo své dveře prvním návštěvníkům nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, které zaplnilo prostory nově zrekonstruovaného františkánského kláštera v Plzni. V muzeu je k vidění mnoho výtvarných děl rozličných historických epoch, jsou zde bohoslužebná roucha, liturgické náčiní i církevní texty. Cílem expozice není však ukázat jen zajímavé památky, ale především seznámit návštěvníky se světem křesťanů a s jejich vírou.

Socha svatého Blažeje byla původně umístěna v kostele v Krsech. Odtud byla v 90. letech 20. století ukradena a odvezena do Německa. Zde ji zloději nechali pečlivě zrestaurovat, ale protože se jim nelíbilo zasvěcení sochy, uřízli sv. Blažejovi ruku se svící a nahradili ji rukou s modelem kostela. Tím se stal ze svatého Blažeje svatý Wolfgang. Po několika letech sochu němečtí policisté vypátrali, vrátili do České republiky a dnes ji mohou návštěvníci nově otevřeného muzea spatřit jako sochu svatého Wolfganga.

O koncepci muzea, kde skoro každý exponát má za sebou nějaký podobný pohnutý příběh, říká více její autor, architekt Jan Soukup:

Kristus

„Koncepce není založena na galerijním typu, čili na prezentaci uměleckých děl, ale na prezentaci jejich významu. Jaký význam měli světci, Panna Maria i ostatní biblické osoby v životě křesťana, jaký k nim měli vztah, jaký měli vztah k liturgickým úkonům.“

Lidem, kteří o křesťanství mnoho nevědí, pomáhají pochopit symboliku vyobrazení speciální didaktické panely s vysvětlivkami k jednotlivým exponátům. Smysl nové expozice hodnotí plzeňský biskup František Radkovský:

„Chceme lidem ukázat kus kultury, ve které tahle společnost vyrostla, ve které žijeme, aby lidé nebyli cizinci ve vlastní kultuře. Proto má to muzeum poměrně lapidárně vysvětlit, co k čemu se používalo, kdo to jsou ti, kteří jsou na sochách a na obrazech. Chceme dát možnost lidem, aby si zařadili mnohé věci do historie, a aby jim to muzeum dalo základní orientaci, když se potkávají s kulturou, ve které vyrostli jejich předkové.“

Kasule z Rokycan

Vystavená umělecká díla pocházejí z depozitářů Západočeského muzea v Plzni a z jednotlivých západočeských farností. Některé sochy jsou to jediné, co zbylo po zbořených kostelech západočeského pohraničí.

V muzeu jsou také vystaveny exponáty zapůjčené až dosud do Národní galerie v Praze, například gotický reliéf, na kterém svatý Jiří bojuje s drakem, nebo gotická monstrance, oboje z kostela v Malesicích. A čeho si na muzeu cení architekt Soukup?

„Samotné muzeum je vlastně svým způsobem exponátem, protože je v prostorách františkánského kláštera – všechno stavby ze 14. a 15. století. Velice si cením toho, že se tam podařilo sestavit reprezentativní soubory: dvanáct apoštolů, čtyři evangelisté, čtrnáct pomocníků, čeští patronové v takové úplnosti, že je můžeme všechny ukázat a o všech tam budou informace.“

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze na leteckém snímku

Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze se stává novou pobočkou Západočeského muzea v Plzni, čímž je zdůrazněn i význam této nové expozice. Otevřeno bude denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio