Nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze otevřelo své brány

17. červen 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Františkánský klášter v Plzni

Včera otevřelo své dveře prvním návštěvníkům nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, které zaplnilo prostory nově zrekonstruovaného františkánského kláštera v Plzni. V muzeu je k vidění mnoho výtvarných děl rozličných historických epoch, jsou zde bohoslužebná roucha, liturgické náčiní i církevní texty. Cílem expozice není však ukázat jen zajímavé památky, ale především seznámit návštěvníky se světem křesťanů a s jejich vírou.

Socha svatého Blažeje byla původně umístěna v kostele v Krsech. Odtud byla v 90. letech 20. století ukradena a odvezena do Německa. Zde ji zloději nechali pečlivě zrestaurovat, ale protože se jim nelíbilo zasvěcení sochy, uřízli sv. Blažejovi ruku se svící a nahradili ji rukou s modelem kostela. Tím se stal ze svatého Blažeje svatý Wolfgang. Po několika letech sochu němečtí policisté vypátrali, vrátili do České republiky a dnes ji mohou návštěvníci nově otevřeného muzea spatřit jako sochu svatého Wolfganga.

O koncepci muzea, kde skoro každý exponát má za sebou nějaký podobný pohnutý příběh, říká více její autor, architekt Jan Soukup:

Kristus

„Koncepce není založena na galerijním typu, čili na prezentaci uměleckých děl, ale na prezentaci jejich významu. Jaký význam měli světci, Panna Maria i ostatní biblické osoby v životě křesťana, jaký k nim měli vztah, jaký měli vztah k liturgickým úkonům.“

Lidem, kteří o křesťanství mnoho nevědí, pomáhají pochopit symboliku vyobrazení speciální didaktické panely s vysvětlivkami k jednotlivým exponátům. Smysl nové expozice hodnotí plzeňský biskup František Radkovský:

„Chceme lidem ukázat kus kultury, ve které tahle společnost vyrostla, ve které žijeme, aby lidé nebyli cizinci ve vlastní kultuře. Proto má to muzeum poměrně lapidárně vysvětlit, co k čemu se používalo, kdo to jsou ti, kteří jsou na sochách a na obrazech. Chceme dát možnost lidem, aby si zařadili mnohé věci do historie, a aby jim to muzeum dalo základní orientaci, když se potkávají s kulturou, ve které vyrostli jejich předkové.“

Kasule z Rokycan

Vystavená umělecká díla pocházejí z depozitářů Západočeského muzea v Plzni a z jednotlivých západočeských farností. Některé sochy jsou to jediné, co zbylo po zbořených kostelech západočeského pohraničí.

V muzeu jsou také vystaveny exponáty zapůjčené až dosud do Národní galerie v Praze, například gotický reliéf, na kterém svatý Jiří bojuje s drakem, nebo gotická monstrance, oboje z kostela v Malesicích. A čeho si na muzeu cení architekt Soukup?

„Samotné muzeum je vlastně svým způsobem exponátem, protože je v prostorách františkánského kláštera – všechno stavby ze 14. a 15. století. Velice si cením toho, že se tam podařilo sestavit reprezentativní soubory: dvanáct apoštolů, čtyři evangelisté, čtrnáct pomocníků, čeští patronové v takové úplnosti, že je můžeme všechny ukázat a o všech tam budou informace.“

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze na leteckém snímku

Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze se stává novou pobočkou Západočeského muzea v Plzni, čímž je zdůrazněn i význam této nové expozice. Otevřeno bude denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio