Největší krize Evropy je nyní v Kosovu

18. prosinec 2000

Evropská komise přišla v úterý s novým nápadem - vytvořit jakousi civilní obdobu budovaného vojenského sboru rychlé reakce, který by měl zasahovat v oblastech krizí. Od helsinského summitu v prosinci minulého roku buduje Evropská unie sbor rychlé reakce o síle šedesáti tisíc vojáků, který by měl vždy do dvou měsíců zasahovat v místech krizových situací v roli mírových jednotek. Zároveň bylo rozhodnuto vytvořit tři koordinační výbory - politický a bezpečnostní výbor, vojenský štáb a skupinu vojenských expertů z různých členských zemí.

Rozhodnutí vyvolala smíšené reakce na obou stranách Atlantiku, zejména co se týče vztahu nového vojenského tělesa ke strukturám NATO a také ohledně potřebného financování, neboť Amerika doposud a to po mnoho desetiletí vytýkala Evropě, že se příliš spoléhá na americký ochranný deštník, zatímco její vlastní ozbrojené síly hynou na úbytě a technicky zaostávají pro nedostatek vůle evropských zemí poskytovat na armády dostatečné prostředky. Oprávněnost této kritiky se ostatně potvrdila během leteckých operací aliance proti zbytkové Jugoslávii, kdy Američané museli nést více než tři čtvrtiny finančních nákladů, neboť většina evropské výzbroje byla nepoužitelná a nechali se slyšet, že očekávají opačný poměr financování během kosovských mírových operací.

Jak známo, mírové operace se potýkají s problémy, včetně nedostatku vojáků, civilních policistů, soudců a podobně.

Zjevně pod tíhou kritiky, rozhodli představitelé unie na lisabonském summitu minulý měsíc, že je nutné jednat a schválili vytvoření dalšího výboru, tentokrát pro zvládání a řízení civilních krizí a ten by měl začít fungovat od června letošního roku.

Nyní, tedy v úterý tohoto týdne, přišla Evropská komise s dalším nápadem - vytvořit další civilní instituci, která by mohla nouzově zasahovat mimo hranice unie v případech civilních krizí a byla by jakousi civilní obdobou zmíněného vojenského sboru rychlého nasazení.

Mluvčí komisaře pro vnější vztahy Pattena Gunnar Wiegland sdělil zpravodaji našich rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Svoboda Lobjakasovi, že nové těleso nebude spoutáno byrokratickými omezeními a umožní rychlé nasazení expertů v krizových oblastech: "Návrh předpokládá vytvoření tělesa, které nám dovolí velmi rychle reagovat - to znamená během dní či týdnů a nikoli měsíců - mobilizovat civilní prostředky od policejních jednotek a celníků až po pohraniční stráž, soudce a prokurátory, experty na odminování a podobně." Tolik mluvčí komisaře Pattena.

Nové těleso by mělo působit v oblasti krize maximálně devět měsíců, nemělo by stát více než 12 milionů euro a podle Evropské komise by mělo čerpat ze zkušeností existujících institucí unie v oblastech jako například ochrana lidských práv, monitorování voleb, budování institucí demokratické samosprávy, humanitární pomoc a policejní trénink. Co se týče humanitární pomoci, nemělo by však jít o individuální pomoc, ale o expertízu a pomoc občanským strukturám k zajištění sociální a hospodářské stability.

Někteří odborníci ovšem poukazují na skutečnost, že není vůbec jasné jak se nové těleso zařadí mezi už zmíněné nové instituce a jaké by mělo být jeho postavení například vůči Výboru pro zvládání civilních krizí, schválenému minulý měsíc a zda se nebudou jejich pravomoci tříštit. Jinak je však nutné tuto iniciativu hodnotit spíše kladně, neboť člověk nikdy neví, kdy a kde by mohlo být civilního sboru rychlého nasazení zapotřebí.

Dá se totiž počítat nejen s jeho nasazením v případě stabilizace a návratu k normálu v oblastech zotavujících se z lokálních ozbrojených konfliktů, ale i tam, kde by šlo o odstranění následků neštěstí, přírodních katastrof typu výbuchů sopek či dopadu asteroidů a podobně.

Je tu jen jeden malý háček: Kosovo. Jelikož tam, jak zmíněno, je situace stále velmi neuspokojivá a chybí právě experti, ze kterých by se měl nový sbor skládat, nelze než Bruselu doporučit: Ano, utvořte sbor co nejrychleji a pak jim vyhlašte poplach, mávněte kouzelným proutkem a nechte všechny ty policisty, soudce, celníky, prokurátory či pohraničníky zas okamžitě zmizet právě do Kosova. Jinak má váš nápad jen pramálo smyslu.

Spustit audio

Více z pořadu