Kalous pustovka

8. listopad 2002
Vědecké zařazení Sovy

Kalous pustovka je světlá sova menší velikosti s krátkými pernatými oušky. Je to druh hnízdící hlavně na tundrách severní Evropy, Asie i Ameriky. Před zimou tyto sovy přeletují k jihu, v Evropě až po Středozemní moře, a v té době, od podzimu do jara, se objevují také nepříliš početně i u nás. Zdržují se pak hlavně na polích, v místech, kde se rozmnožili drobní hlodavci, u nás především polní hraboši.

Během podzimu a někdy i v zimě nocují v počtech desítek ptáků na zemi v hustém travním porostu. Pustovka je tak jednou z mála sov, které loví ve dne. Při lovu přeletuje tichým kolébavým letem nízko nad poli. V době toku ovšem samec vykrouží do výšky a spouští se k zemi s tleskáním křídel.

Pokud je mírná zima a dostatek potravy, zahnízdí jednotlivé páry nebo i celé skupiny pustovek v místech zimovišť. Hnízdění přitom probíhá podobně jako na tundrách. Hnízda jsou na zemi v travním porostu, zejména v blízkosti podmáčených míst. U nás to však bývají i pole, především jeteliny. Jako málokterá sova si pustovka staví také jednoduché hnízdo z přinášeného materiálu. Vejce, kterých snáší až devět, jsou bílá. Samice, sedící téměř měsíc na hnízdě, se ozývá štěkavým voláním, kterým také žádá samce o přinesenou potravu.

Mláďata se po čtrnácti dnech rozlézají do okolí hnízda a při přiblížení člověka se ozývají varovným hlasem a výhružným klapáním zobáku. Asi za měsíc jsou vzletná a během září se vydávají na cestu do zimovišť.

Základní údaje

Kalous pustovka (Asio flammeus) je sova velikostí a zbarvením podobná kalousi ušatému, je však světlejší a "ouška" na hlavě má kratší a většinou přilehlá. Téměř nikdy nesedá na stromech nebo na keřích, nýbrž na zemi. Vyskytuje se v otevřené krajině, u nás především jako zimní host ze severu. Na podzim a v zimě lze na polích nebo na loukách zastihnout i skupiny několika jedinců. Loví nejen v noci, ale i za světla; její hlavní kořistí jsou drobní hlodavci. U nás hnízdí pouze ojediněle. Do hnízda, které je na zemi na vlhkých místech, snáší samice v dubnu 5 až 9 vajíček. Zahřívá je sama, o mláďata se starají oba rodiče. Silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh.

autor: Pavel Pelz

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.