„Je sechs hodin.“ Před 78 lety začalo Pražské povstání

5. květen 2023, aktualizováno

6. května 1954 v šest hodin ráno vynechal hlasatel Zdeněk Mančal povinný německý jazyk a originálně ohlásil časové znamení. Autentický záznam z oné květnové soboty roku 1945 se nedochoval.

Zdeněk Mančal později vzpomínal: „Začínal jsem ráno v šest hodin. Začal jsem českoněmeckým hlášením času: ‚Je sechs hodin.‘ Lidé si začali všímat, že se něco připravuje a že se v rozhlase bude něco dít. Abych si byl jistý, že se nepřeřeknu a neřeknu něco německy, v plánu jsem si červeně vyškrtal všechna německá slova.“

Rozhlas začal vysílat už pouze česky včetně do té doby zakázané české hudby. S Mančalem měla službu německá hlasatelka, ta se ale ke slovu nedostala.

„Přibíhali za mnou do hlasatelny a hrozili mi. Přišla za mnou i německá hlasatelka, kterou za mnou poslal intendant Thürmer – veličina, která v protektorátu podléhala pouze Goebbelsovi,“ vzpomínal Mančal.

Nacista Ferdinand Thürmer opakovaně žádal návrat k němčině a připravenému programu. A zavolal na pomoc pražskou posádku SS. Lidé ale spontánní signál k povstání pochopili a začali strhávat německé nápisy.

autor: mkk
Spustit audio