Díky projektu 10 hvězd byl opraven rabínský dům a suterén synagogy v Úštěku

6. červenec 2014

10 hvězd je název projektu, díky němuž bylo v posledních čtyřech letech zrekonstruováno patnáct židovských památek na deseti místech naší vlasti. V opravených synagogách a rabínských domech tak vzniklo deset center prezentace židovské kultury, kde jsou umístěny tematické expozice a kde se budou konat koncerty, přednášky, divadelní představení a další akce. V červnu byly tyto památky zpřístupněny veřejnosti a my během léta v nedělních Dotecích víry všechny postupně navštívíme. Dnes se vydáme na sever Čech – do Úštěku.

Mnoho židovských památek na našem území zaniklo během nacistické okupace a za komunismu. Takový osud měl postihnout i synagogu v Úštěku, jejíž zařízení bylo za války zničeno. V době totality budova dále chátrala, propadla se střecha a synagoga byla určena k demolici. Díky čemu přežila, říká tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus.

„Místní nadšenci doslova zachránili synagogu před demolicí, která už byla nachystána někdy v 80. letech minulého století.“

Synagoga v Úštěku při pohledu od náměstí

Dnes tato klasicistní věžovitá stavba patří ke krásám Úštěku.

„Úštěk sám o sobě je velmi malebné město, vzniklo na takovém skalním ostrohu, a když se na to město člověk podívá zdálky, tak tvarem připomíná loď, která směřuje na širé moře. Je to velice krásné místo, někteří dokonce tvrdí, že místo mystické. A synagoga stojí právě na tomto skalním ostrohu a je to dnes jedna z dominant Úštěku vedle hradu a kostela.“

Při pohledu od náměstí vypadá synagoga jako drobná stavba, ale pod ní se skrývají ještě další prostory, jak říká architekt Jan Soukup, jehož ateliér byl hlavním projektantem rekonstrukcí.

Židovská škola v polovině 19. století. Instalace v suterénu synagogy v Úštěku

„Oni jí museli postavit v prudkém svahu, a ačkoliv se do ní vchází z terénu, tak pod ní jsou ještě dvě podlaží a ty jsme tam dokončovali. A ta synagoga vypadala jako taková malá šperkovnice.“

Synagoga byla postavena v roce 1794 jako malá modlitebna místní židovské komunity, o které Tomáš Kraus vypráví.

Byt kantora v suterénu synagogy v Úštěku

„Místní komunita byla nepočetná, ale významná tím, čím se zabývala. Byli tam totiž první podnikatelé, kteří začali obchodovat s chmelem. Úštěcko byly významná chmelařská oblast ještě před tím, než jí konkurovalo Žatecko, které přišlo s novou odrůdou chmele, která posléze vytlačila ten původní úštěcký chmel z trhu. Ale ještě předtím ta komunita, kterou ve skutečnosti tvořilo několik významných rodin, velice prosperovala, její produkty byly světoznámé a právě proto si mohla dovolit vystavět takto krásnou synagogu.“

Do suterénu synagogy byly v 19. století vestavěny klenuté místnosti židovské školy a bytu pro kantora, které si návštěvníci mohou také prohlédnout. Hlavním úkolem projektu Revitalizace židovských památek však v Úštěku byla celková obnova rabínského domu naproti synagoze. V jeho přízemí je teď umístěna expozice o historii úštěcké židovské obce a v prvním patře je expozice o židovském školství v českých zemích.

Stálá expozice "Židovské školství v českých zemích" v rabínském domě v Úštěku

„Významná část té expozice je věnována slavnému rabínu Löwovi, legendárnímu tvůrci Golema, který nicméně podle toho, co víme (a jeho dílo je dnes překládáno i do češtiny), nikdy o Golemovi nikdy nenapsal ani řádku. Byl ale zakladatelem skutečně moderní pedagogiky a svým způsobem předchůdcem Jana Ámose Komenského. Teď se spekuluje o tom, nakolik Komenský znal dílo rabi Löwa, nebo ne. Spíše ho jako protestantský duchovní znal, pravděpodobně k němu měl přístup, navíc byl znalý hebrejštiny, takže ty prvky, které potom Komenský v té své moderní pedagogice prosazuje, se objevují u rabi Löwa o několik let dříve.“

Celkové náklady vynaložené v rámci projektu 10 hvězd v Úštěku na obnovu rabínského domu a suterénu synagogy, činí necelých 22 milionů korun.

Spustit audio