Chřástal kropenatý

29. duben 2002

Podivný hlas chřástala kropenatého, který můžeme slyšet především v noci z rozsáhlejších podmáčených porostů, možná zavdal příčinu k tomu, že vznikly pověsti o různých hejkalech a jiných tajemných nočních bytostech.

Chřástal kropenatý je drobný pták, zbarvením i velikostí podobný všeobecně známému špačkovi. Patří mezi krátkokřídlé ptáky, jejichž nejznámějším zástupcem je u nás lyska černá. Je velmi málo známý, což je určitě dáno nočním a skrytým způsobem života. Dříve byl našim venkovanům známější chřástal polní, jehož hlas slýchávali při polních a lučních pracech. Svědčí o tom například i vyprávění malíře Josefa Lady v jeho knize Vzpomínky z dětství, kde popisuje, jak slýchával chřástala.

Chřástal kropenatý hnízdí v blízkosti vod, v nejrůznějších porostech, ať už je to rákosí, nebo rozsáhlé ostřicové plochy a jeho hnízdo bývá umístěno těsně nad vodou, tedy v místech, kam většinou člověk nepřijde, proto je také jeho hnízdění málo známé.

Chřástal je tažný pták a vrací se k nám již v dubnu, takže ho můžeme slyšet v průběhu května i června, čili v době, kdy u chřástala kropenatého probíhá hnízdění.

Základní údaje

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) dosahuje jen asi velikosti drozda. Žije velmi skrytě v porostech ostřice a rákosu na mělkých bažinatých vodách. Je-li překvapen na otevřenějším místě, ihned zaběhne do úkrytu. Nejspíš jej lze zaznamenat na jaře díky výraznému hlasu. Hnízdí na zemi, v sezení na vajíčkách se střídají oba rodiče. Po vylíhnutí všech mláďat, kterých může být i více než 10, je rodiče z hnízda odvádějí. Živí se především živočišnou potravou - měkkýši a vodním hmyzem. Do zimovišť v západní Evropě a v tropické Africe odlétá v srpnu a září, vrací se v dubnu. Je chráněn jako silně ohrožený.

Jak vznikaly nahrávky

Chřástala kropenatého zahlédneme jen velmi vzácně a svoji přítomnost prozradí spíše svými hlasovými projevy. Z bažinatých mokrých biotopů s hustým porostem rákosu, ostřice a bahenní přesličky se po západu slunce najednou ozve nezaměnitelný nápadný hlas. Jednoduché zvuky se mohou monotónně ozývat i během celé tmavé noci a rytmickým opakováním připomínají pravidelný chod kyvadlových hodin. Chřástal je slyšet i na kilometrovou vzdálenost, do svých hlasových projevů však vkládá i hodinové přestávky, takže jeho nahrávání není jednoduché. Největším problémem je postupné přibližování v tmavé noci. Velice často v něm brání přírodní překážky jako vodní plochy, kanály a močály. Nejlepší záznam jsem mohl provést až po hodinovém snažení a obcházení překážek. Než jsem se na vhodnou vzdálenost přiblížil, stále jsem pochyboval o tom, zda bude chřástal se svým voláním tak trpělivý jako já ve svém plížení nočním terénem.

Video: MOS, Jiří Šafránek, Adolf Goebel

autor: Pavel Pelz