Bohoslužba Starokatolické církve z kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře

30. září 2007

Přímý přenos bohoslužby Starokatolické církve vysíláme z kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře. Bohoslužbu celebruje táborský farář Alois Sassmann, na kterého se můžete se svými dojmy z bohoslužby, ale také se svými duchovními otázkami či problémy obracet na číslo telefonu 381 277 499 nebo na mobil 777 33 55 49. E-mail: al.sassmann@volny.cz.

Kostel sv. Filipa a Jakuba je nejstarší sakrální prostor v Táboře, který byl původně zbudován jako kaple hradu Kotnov. Starokatolické bohoslužby se v tomto kostele konají od roku 1996. Jinak je kostel využíván pro pořádání koncertů. Nádherně upravený park v jeho okolí slouží mnoha občanům Tábora pro chvíle klidu, odpočinku a meditace.

Starokatolická církev měla své první členy v Táboře již koncem 19. století, ale aktivně zde začala působit až od roku 1996. Během několika let se vytvořilo farní společenství, dnes čítající kolem 50 členů, snažící se prožívat církev jako rodinu Božích dětí, která společně putuje za svým Otcem. Farnost se zapojila i do sociální činnosti. Ve vsích kolem Tábora provozuje Communio pečovatelskou službu, věnuje se dětem a koordinuje činnost anonymních alkoholiků, společnosti, kde se lidé snaží opět najít svoji důstojnost.

autor: Petra Kaluschová
Spustit audio