Bohoslužba Evangelické církve a.v. z chrámu sv. Michala v Praze

24. září 2017

Bohoslužba Evangelické církve a.v. z chrámu sv. Michala v Praze. Liturgii vedl superintendent Marián Čop, kázala farářka Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko - oravského seniorátu na Slovensku.

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV v ČR) je mezi církvemi registrovanými na území České republiky církví relativně mladou. Vznikla po rozpadu Česko-slovenské federace roku 1993 transformací Slovenského evangelického sboru augsburského vyznání v Praze, jediného sboru Slovenské evangelické církve a.v. v bývalé Česko-slovenské federaci na území České republiky.

Sbory ECAV v ČR navazují na tradici slovenských, českých a německých luterských sborů. Jejich hlavním posláním je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného Boha, svědčit o něm a vštěpovat víru do vědomí všech lidí, zvláště mladé generace. Dále touží sloužit svým členům, hlavně službami Božími, tedy přisluhováním Slovem a svátostmi; náboženskou výchovou, poskytováním duchovní a pastorální péče, vedením ke vzájemné úctě, podpoře, toleranci a k příkladnému křesťanskému i občanskému životu. Ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími pak i přispívat k rozšiřování a upevňování křesťanství, se všemi lidmi dobré vůle se snažit ve smyslu evangelia o uplatnění lásky, nastolení spravedlnosti a pokoje ve společenském životě.

Spustit audio