Andrea Dancer

Andrea Dancer se jako básnířka a performerka v oblasti mluveného slova orientuje především na poslechový prostor z pozice aktivního slyšení, nikoliv tradiční psané formy textu. Tento přístup k mluvenému slovu má dlouhou tradici v kanadském Vencouveru, odkud Andrea Dancer pochází. Absolvovala studium kreativního psaní na Universitě Britské Kolumbie, obor, který byl založen Earle Birneym – otcem kanadské moderní poezie. Earle Birney byl zároveň zakladatelem básnické skupiny The Four Horsemen, která později realizovala performance v rámci Patria Cycle – programu organizovaném Murrayem Schaferem, zakladatelem akustické ekologie. Na stejném cyklu programů participuje postupně i Andrea Dancer, zejména v akci nazvané The Wolf Project.

Andrea Dancer absolvovala magisterský studijní program kreativního psaní ve třídě George McWhirtera a studium rozhlasového dokumentu pod vedením Dona Mowatta. Díky rostoucímu zájmu o oblast zvukových krajin a akustických principů, které artikuloval Murray Schafer v rámci svého World Soundscape Project, Andrea Dancer se stále intenzívnějí účastní projektů a studia této oblasti současné scény akustických umění.

Andrea Dancer je nezávislou producentkou v oblasti rozhlasových dokumentů a radioartu. Dlouhodobě pracuje pro kanadský veřejnoprávní rozhlas CBC, severoamerické National Public Radio (NPR) a také pro nezávislé iniciativy (Toronto's Deep Wireless Festival, Radio without Boundaries). V současné době realizuje jako autorka a interpretka akustické kompozice v multikanálovém zvuku pro koncerty v Torontu, Mexico City a Koli (FIN).
Jako vášnivá aktivistka v oblasti zvukových krajin (soundscapes) zůstává Andrea Dancer (i přes svůj dlouhodobý pobyt v České republice) členkou skupin Soundwalk Collective a New Music Vancouver. Tyto organizace realizují zvukové procházky (soundwalks) pro umělce, různé komunity, veřejnost a rovněž (v poslední době) s výstupy ve formě radiofonických kompozic.

https://andreadancer.wordpress.com/

Sledujte nás

Další osobnosti