Ach, ti chrousti!

3. prosinec 2010

Chroust je poměrně vzácným živočichem. Když se ale přemnoží, mohou nastat vážné problémy. Miroslav Ponomarev se vydal do lesa spolu s několika pracovníky Lesů České republiky. Krumpáčem a lopatou vykopali lesníci larvy chrousta z půlmetrové hloubky. A o chroustovi nám prozradil více Ladislav Půlpán.

Chroust je svým způsobem vzácnost, ale tam, kde se přemnoží, je to poměrně nepříjemný škůdce, protože jeho larva žije v zemi několik let a každý rok okusuje kořínky různých rostlin. I když má stromek třeba 2 metry a je už dost silný, mohou být jeho kořeny chroustem okousány tak, že umře.

"Tak, to co jsme vykopali, to je poslední instar, takže to už na jaře poletí! To jsem zvědav, budeme mít zřejmě chrousty až za barákem!"

Naštěstí se chroust vyskytuje jen na několika místech.
Máme dvě významné lokality. Je to oblast Strážnicka, Bzenecka, kde chroust takto zahubí několik desítek hektarů nových stromků, a další lokalita je ve středních Čechách kolem Brandýsa nad Labem a také u vojenských lesů na Mimoňsku. A novou lokalitu, nevelkou, jsme objevili ještě v Pardubickém kraji – tou se budeme muset nově zabývat.

Chroust obecný

Co se dá dělat, když se chroust přemnoží?
Problém s chroustem je v tom, že ponravy žijící v zemi v podstatě není možné hubit – není na to žádný přípravek, který by je dokázal nějakým způsobem zredukovat, takže jedinou šancí je v době rojení zasáhnout proti dospělým jedincům. Ale i tohle je poměrně problematické, protože přípravků, které jsou schopny stavy zredukovat, není mnoho a jsou nákladné.

Jak dlouho jsou larvy chroustů v půdě?
Záleží na tom, jak dlouhý mají vývoj – některé tříletý, některé čtyřletý, dokonce v jižní Evropě i dvouletý.

Nezbude než počkat, až se larva zakuklí a chroust vylétne. A co do té doby?
Nebudeme porosty v okolí prozatím obnovovat, dokud nenajdeme vhodný postup. Můžeme posílit hmyzí a také ptačí populaci, i když chrousta mnoho ptáků nejí. Jediná významnější šance je trochu pomoci divokým prasatům, která jsou schopná přes léto ponravy v půdě hledat. Ale je to samozřejmě opatření dílčí, nikoliv cílené.

Larva chrousta
Spustit audio