Židovská ročenka na rok 5781 představuje zajímavé literární texty devíti židovských autorů

17. leden 2021

Vojtěch Rakous, Ota Pavel, Arnošt Lustig, ale i Ladislav Grosman, Viktor Fischl, Ivan Klíma nebo třeba Philip Roth. Jména těchto a mnoha dalších spisovatelů a odborníků se už bezmála sedmdesát let objevují v publikaci nazvané Židovská ročenka. Ta každoročně představuje literární díla domácích i zahraničních autorů.

Židovská ročenka na rok 5781 čtenářům předkládá texty devíti autorů. Slovo má jeden ze dvou editorů publikace Jiří Daníček.

„Na začátku jako úvodní je Příběh a přítomnost, což je 4. kapitola z knihy Josi Kleina Haleviho Dopisy přes zeď, kde se autor pokouší popsat palestinskému sousedovi příběh Izraele, který se snaží vidět nejen z té židovské nebo izraelské strany, ale i z perspektivy palestinské. Ta kniha právě vyšla a je možné si ji přečíst i celou.“

Druhý text je sice krátký, ale o to zajímavější.

„Je od profesora v Ann Arbor v USA Jindřicha Tomana, který se zabývá pohledem zahraničních návštěvníků Prahy na židovské město v první polovině 19. století. Je tam zachycen velmi zajímavý úhel pohledu.“

Další autorkou je Anka Muhlsteinová.

„Potom je tam od francouzské historičky zamyšlení nad knihou Erica Karpelese o Józefu Czapském, polském sice nežidovském autorovi, ale je tam celá řada věcí, které s tématem korespondují.“

Potom následují básně.

„Je tam už poněkolikáté překlad Jana Machonina, který žije v současné době v Rusku a připravuje pro nás zejména autory, kteří žili v Rusku nebo v Sovětském svazu a psali v jidiš. Tentokrát je to básník Matvej (Motl) Grubian a celá řada jeho básní z poloviny až 2. poloviny 20. století.“

V ročence jsou zastoupena také díla dvou současných izraelských autorů.

„Joav Katz tam má ukázku z knihy Průvodce městem. A izraelská autorka Batya Gur, která píše mimo jiné detektivky, má postavu inspektora Ochajona a jeden kratší příběh s ním se tam dá najít.“

Zastoupen je také současný americký básník a překladatel Jeff Friedman.

„To je reprezentant takzvané univerzitní poezie. Jsou to autoři, kteří přednáší většinou angličtinu nebo ještě nějaký další jazyk a na univerzitě mají definitivu a k tomu píší básně anebo na základě těch básní tam mají definitivu, to je různé. Každopádně je Friedman zajímavý a tady úplně neznámý autor. A také literární oblast tohoto typu tady není zas tak moc frekventovaná.“

V závěru ročenky jsou díla dvou autorů, kteří píší česky.

„To je Arnošt Goldflam, který je dost známý a populární, zejména svými vzpomínkami na rodinu a dětství. Ani tentokrát to není výjimkou. Dříve se věnoval většinou otci, velmi zajímavé a barvité postavě, a tentokrát je to hlavně o mamince. Píše tam historky a historie z židovské rodiny v polovině 20. století v Brně z pohledu ženy.“

Poslední ukázka je z pera Davida Jana Novotného.

„To je také poměrně známý spisovatel, od něhož je tam povídka Pro jedno kůzle. Vychází to z písničky z Hagady, která se zpívá na závěr sederu a je s ní vedena taková zajímavá aktualizační paralela týkající se 50. a 60. let.“

Židovská ročenka na rok 2020/21 má rozsah 120 stran a vydává ji Federace židovských obcí.

Spustit audio