Výstava Z náhrobků dlažbou představuje rozřezané židovské náhrobky použité na dlažbu pěší zóny v Praze

31. květen 2020

V pondělí se po nucené přestávce pro veřejnost otevřela Jubilejní synagoga v pražské Jeruzalémské ulici. Návštěvníci v ní najdou několik panelových výstav, ale také si mohou prohlédnout dlažební kostky, které byly v období normalizace vytvořeny z rozřezaných náhrobních kamenů ze židovských hřbitovů a letos v květnu vyzvednuty během rekonstrukce dolní části Václavského náměstí.

Dlažební kostky z náhrobků jsou němým svědkem státem organizované devastace církevních památek. Některé z nich představuje výstava Z náhrobků dlažbou v Jeruzalémské synagoze. Slovo má předseda Židovské obce v Praze František Bányai.

„Chtěli jsme to vystavit pro veřejnost, jednak aby ty kameny byly vidět, zatím je nikdo moc neviděl, je k dispozici jen několik fotek, které si udělali novináři. A jednak chceme také povzbudit návštěvnost této synagogy.“

Původ kamenů nelze s jistotou určit.

Dlažební kostky vyrobené z židovských náhrobků byly využity při budování pěší zóny na Praze 1

„Neví vůbec se ani přibližně, odkud ty kameny jsou. Použily se v době, kdy se dělala pěší zóna. Předpokládá se, že jsou ze severních Čech z Chomutovska, ale je to jen odhad vzhledem k době, kdy se kladly. Ale v zásadě se židovské náhrobní kameny ničily, kradly a devastovaly v rámci ideologie toho systému, který nešetřil nejen židovské, ale i křesťanské památky. Nemravný systém dával prostor pro nemravné lidi a nemravných lidí je vždy dost, i dnes je jich spousta.“

Kameny byly vyzvednuty na začátku května při rekonstrukci spodní části Václavského náměstí.

„Zatím je to jenom část, dosud našli asi 2000 leštěných kamenů a zhruba 120 kamenů, kde je zbytek písma. Památkáři odhadují podle rekognoskace terénu, že tam je asi 10 tisíc kamenů z těch hřbitovů.“

Jejich další osud bude následující.

„My je chceme pietně uložit do Fibichovy ulice na žižkovský židovský hřbitov. Jakým způsobem, to ještě bude muset nakreslit architekt, protože my jsme si původně vůbec nemysleli, že to bude takový počet. Když tam bude 10 tisíc kamenů, tak už to bude nějaká monumentální pietní stavba.“

Původní náhrobky však z rozřezaných kamenů už rekonstruovat nelze.

„Teoreticky by bylo zajímavé, kdyby se nalezl vůbec nějaký kousek textu. Památkáři, kteří to budou všechno dokumentovat, každý kámen nafotí, takže možná se jim povede dát něco dohromady. Ale to bude nejdřív za dva nebo tři roky, protože zatím máme možná jen čtvrtinu nálezu.“

Kromě výstavy Z náhrobků dlažbou čeká na návštěvníky Jeruzalémské synagogy i řada dalších zajímavostí, jak říká koordinátor cestovního ruchu Židovské obce v Praze Pavel Veselý.

„Návštěvníky synagogy čeká to, na co už jsou možná zvyklí, tzn. koncerty, komentované prohlídky a stálé výstavy, které se nezměnily. Jsou tu výstavy zaměřené na dějiny Židovské obce v Praze po roce 1945, na opravy židovských památek v porevolučním období. Ale máme zde i jednu novinku – trvalou výstavu. Na nově opraveném dvoře synagogy je staronová expozice mapující historii Jeruzalémské synagogy, což je expozice, která zde dlouhodobě chyběla.“

V synagoze je také krátkodobá výstava zaměřená na osudy rodiny česko-židovsko-německé rodiny Schaleků ve 20. století, kterou doprovází i film.“

Spustit audio