Výstava o synagogách 19. století v českých zemích

2. červen 2013

Dosud téměř neznámé stavební památky i jejich dramatické osudy přibližuje nová výstava Židovského muzea v Praze nazvaná „Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích“. V muzejní Galerii Roberta Guttmanna je možno ji v rámci cyklu Židovské památky v Čechách a na Moravě zhlédnout až do 4. srpna.

Devatenácté století je ve většině evropských států spojeno s emancipací židovského obyvatelstva. Nejinak tomu bylo i v českých zemích, patřících do tehdejší rakousko-uherské monarchie. Postupný přechod k občanské společnosti s sebou přinesl především úplné zrovnoprávnění Židů a odstranil jejich nucenou segregaci.

Svoboda pohybu, usídlování, sňatků i vykonávání hospodářské činnosti vedly k dříve nebývalému rozvoji židovských obcí, který se projevil i v intenzívní výstavbě nových synagog. Již v 50. letech se tak na mnoha místech objevují první velké chrámy. V poslední třetině 19. století a na počátku 20. století pak honosné stavby židovského kultu vyrůstaly na prestižních adresách velkých měst a průmyslových center.

Synagoga v Českých Budějovicích, pohlednice kol. 1905, ŽMP

Z více než tří set synagog postavených v letech 1800 - 1918 se jich do dnešních dní dochovala pouhá čtvrtina. Většina z nich byla cíleně zničena v letech 1938 - 1945. Po druhé světové válce zachované budovy ve velké míře chátraly nebo byly využívány k jiným, často nedůstojným účelům. Až v 90. letech minulého století se podařilo zahájit několik renovačních projektů.

Výstava „Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích“, kurátorsky připravená v Galerii Roberta Guttmanna dr. Arnem Paříkem, volně navazuje na expozici o barokních synagogách z roku 2011. Vůbec poprvé blíže představuje více než dvě desítky chrámů, a to za pomoci dobových i současných fotografií, architektonických plánů a ukázek dobového synagogálního inventáře.

Odstřel synagogy v Českých Budějovicích 5. července 1942

Na první pohled spíše subtilnější mozaika textů, obrazů a předmětů však v sobě skrývá řadu dalších témat. Příběhy konkrétních staveb jsou úzce spjaty s osudy jednotlivých židovských obcí i židovské komunity jako takové. Již zmizelá tvář českých a moravských měst stejně jako příklady současné obnovy některých synagog pak vyvolávají otázky spojené s pamětí krajiny a přístupem ke společnému kulturnímu dědictví.

K výstavě vyšel stejnojmenný katalog v češtině a angličtině, který prostřednictvím bohaté obrazové přílohy nastiňuje vývoj synagogální architektury 19. století v českých zemích a dokumentuje historickou i současnou podobu celkem 60 památek.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu