Výsledky sjezdu komunistické strany Číny

23. říjen 2007

Zajímáte se o zahraniční politiku? A není vám jedno, kdo povede Čínu po roce 2012 (a kam ji zavede)?

Pak se vám vyplatí zapamatovat si jména Si Ťi-pchin a Li Kche-čchiang. Jeden z nich se zřejmě stane novým generálním tajemníkem Komunistické strany Číny. Bude to sice až za pět let, na osmnáctém sjezdu strany, nicméně záhada pravého korunního prince, přesněji vzato čekatele na generálního tajemníka vzrušuje pozorovatele už teď, bezprostředně po konci sjezdu sedmnáctého. Kdo z těch dvou má větší šanci na tajemnický trůn - Li, anebo Si - a který bude odškodněn v uvozovkách "jen" premiérským křeslem?

A jsou ve hře o trůn opravdu jen tato dvě jména?

Papírově lepší vyhlídky na generálnětajemnické (potažmo prezidentské) křeslo má Si Ťin-pchin, dosavadní tajemník stranické organizace v Šanghaji, finančním srdci země. Si a Li jsou dvěma ze čtyř nových členů stálého výboru politického byra komunistické strany. Stálý výbor je nemocnějším orgánem Číny, nervovým centrem její politiky. A když Si a Li v pondělí s dvojicí zbylých nováčků a pěticí staronových členů stálého výboru předstupovali před veřejnost, vkročil na pódium napřed Si, a teprve po něm Li. Což je jen odraz faktu, že Si Ťin-pchin zaujal v novém hierarchickém žebříčku strany místo o stupínek vyšší než Li Kche-čchiang.

Jistého však Si nemá zhola nic.

Leckde jsme se mohli dočíst, že staronový generální tajemník strany Chu Ťin-tchao si během sedmnáctého sjezdu upevnil svou moc. To je pravda jen částečně. Kdyby si Chu směl vybrat, kdo bude v stálém výboru šestkou a kdo sedmičkou, jistě by šestkou byl Li, nikoli Si. Ostatně, pokud by bylo pouze na Chuovi, Si by se do stálého výboru nejspíš nedostal vůbec. Kandidovala ho totiž frakce, která je vůči Chuovi v opozici, a Chu si ho musel nechat vnutit. Neboť ani muž číslo jedna není v současné Číně všemocný, také on musí vyjednávat s oponenty a ustupovat jim. Doby, kdy jeden politik diktoval svou vůli všem, doby Mao Ce-tunga či Teng Siao-pchinga, jsou zřejmě nenávratně pryč.

Je ale nepopiratelné, že vliv současného generálního tajemníka strany a prezidenta Chu Ťin-tchaa soustavně sílí - a je možné, že do pěti letech zesílí natolik, že výběr nástupce bude už jen na Chuovi. Liovy šance by tím nesmírně vzrostly. Oba muži se dobře znají ze společného působení v mládežnické organizaci komunistické strany a Li, který si v posledních letech získal zásluhy o rozvoj zaostalé provincie Liao-ning, je Chuovým chráněncem. Si Ťin-pchin by pak zřejmě ostrouhal.

Další variantou pochopitelně je, že po Chuovi nenastoupí ani Si, ani Li, nýbrž někdo třetí. Do příštího sjezdu zbývá pět let, a to je dlouhá doba.

Si a Li jsou horkými kandidáty na příštího generálního tajemníka ze dvou důvodů: kvůli čerstvému povýšení do stálého výboru, přičemž o Siovi se v této souvislosti začalo mluvit relativně nedávno, a zejména kvůli jejich věku. Siovi je čtyřiapadesát, Liovi dokonce jen dvaapadesát. Ostatní členové výboru, včetně Chu Ťin-tchaa, budou za pět let už politicky přestárlí, překročí hranici volitelnosti do vysokých funkcí.

Jak se Si a Li od sebe liší, nač by kladli důraz?

Usměvavý Si je nadějí skupiny spjaté s Ťiang Ce-minem, předchůdcem Chu Ťin-tchaa; této skupině se připisuje názor, že hospodářský rozvoj by se neměl ničím podvazovat. -- Věčně upjatý Li je jako vyvolenec Chu Ťin-tchaa povinen vyznávat Chuovu mantru, že z ekonomického růstu musí těžit i sociálně slabší vrstvy; k této zásadě se ale Li Kche-čchiang zřejmě dopracoval i sám, když řídil zchudlou provincii Liao-ning. Nicméně: Si jako generální tajemník by nutně musel přihlížet i k sociálním zřetelům a Li by zas nemohl oslabovat hospodářský růst. A tak by to bylo i s dalšími oblastmi včetně zahraniční politiky. V důrazu na některé aspekty se Li a Si mohou různit, ale agenda generálního tajemníka je dopředu dána:

Nechat sílit ekonomiku, armádu, diplomacii. Více si všímat životního prostředí, které je v Číně, dnes v největším světovém výrobci exhalátů, v katastrofálním stavu.

A hlavně, nekomplikovat straně život experimenty s demokracií západního typu.

Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v sekci Rádio na přání .
Některé vybrané komentáře si můžete přečíst také v Týdeníku rozhlas .

autor: msl
Spustit audio