Vy jste sůl země a světlo světa

12. duben 2015

Biblický text: Matoušovo evangelium 5,13-16; Host pořadu: Karel Satoria, katolický kněz z Dobříše

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu