Vstupte! s Doc. RNDr. Ivo T. Budilem, Ph.D.

8. leden 2006

I další pořad Vstupte! v pondělí 9. ledna jsme věnovali v širších souvislostech trochu jiné reality show Odhalení a vztahu mezi lidmi a primáty. Naším hostem byl Doc. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., vedoucí katedry antropologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Doc. RNDR. Ivo T. Budil, Ph.D., se narodil v roce 1965, v letech 1984 až 1990 studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, katedru paleontologie a paleoantropologie. Po absolvování pokračoval postgraduálním studiem na téže katedře. Disertační práci vypracoval na katedře kulturologie Filosofické fakulty UK.

Po úspěšné obhajobě habilitační práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze byl Ivo T. Budil jmenován s účinností od 1. července 2001 docentem pro obor sociologie.

V letech 1999-2005 byl docent Ivo T. Budil děkanem Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a dnes je zde vedoucím katedry antropologie a proděkanem pro vědu a vnější vztahy. Externě přednáší na Filosofické fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a také na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice.

Docent Ivo T. Budil je členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých organizací, z nichž jmenujme alespoň Akademický sněm Akademie věd České republiky nebo Language Origins Society (viceprezident v letech 1996-1998).

Z odborných monografií vybíráme např.: Od prvotního jazyka k rase - utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance nebo knihu: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, která se v posledních deseti letech dočkala opakovaných vydání.

Záznam celého pořadu najdete v rubrice AUDIO..

Spustit audio