Víc než jen reflex

5. červen 2007

Podle etologů představují mentální pochody některých zvířat složitý komplex, ve kterém může hrát svou roli i učení.

Chování zvířat bylo dlouho vysvětlováno jen na základě řetězení nepodmíněných a podmíněných reflexů. Jednoduchý model podnětu a reakce je už v současnosti překonán. Soudobé výzkumy naznačují, že chování živočichů může mít mnohem složitější základ. Problematice se věnuje dnešní Třetí dimenze - hodinový diskuzní pořad Českého rozhlasu Leonardo.

Co všechno nám o zvířatech mohou prozradit etologické experimenty? Jak postupovat při studiu jednotlivých živočišných druhů? Jaké pokusy už přispěly k lepšímu porozumění chování zvířat a co nám už odhalily pokusy provedené v gorilím pavilonu?

Na otázky Jany Jirátové odpovídají RNDr. Marek Špinka, CSc., z Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi a RNDr. Daniel Frynta, Ph.D., dlouhodobý spolupracovník projektu Odhalení z Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Odvysílanou besedu věnovanou etologickým experimentům najdete také v Rádiu na přání.

Třetí dimenze se věnuje i jiným zajímavým tématů. Poslechnout si ji můžete každý všední den ve 14 hodin.

autor: Jana Jirátová
Spustit audio
Projekt Odhalení