Václav Klofáč

Český a československý novinář a politik (21. září 1868 – 10. července 1942)


„Přál bych si, aby po zdravé cestě v náš lid šla veškerá inteligence, která až strašně v posledních letech zlhostejněla a neuvěřitelně odvrátila se od lidu. Všude jinde inteligence stojí v popředí lidu a všeho národního hnutí a veřejné činnosti. Jen u nás, v národě malém, kde s každým jednotlivcem zvlášť musíme pracovati, jako by duch někdejších inteligentů-buditelů zmizel, jako by všichni ti Jungmannové, Havlíčkové, Barákové, Sladkovští a Tyršové zmizeli beze stopy a následování. Či zas už národní myšlenka má se opírat jen o ty nejmenší, jako nejmenšími byla vkříšena k životu?“

Sledujte nás

Další osobnosti