V Židovském muzeu probíhají dvě výstavy přibližující židovské svatební obřady

11. duben 2006

V Židovském muzeu v Praze byly 6. dubna zahájeny dvě výstavy přibližující židovské svatební obřady. První z nich má název Mazal tov - Hodně štěstí a přibližuje tradiční židovský svatební obřad - jeho průběh a atributy v dějinách i současnosti. Fotografie, svatební oděvy, prsteny, smlouvy, dary a řada dalších exponátů umožňuje učinit si plastický obraz o jedné z nejvýznamnějších událostí životního cyklu každého jedince a o jejím slavení komunitou, která po staletí tvořila neodmyslitelnou součást české společnosti.

Výstava, jejíž kurátorkou je Dana Veselská, je součástí cyklu Události židovského života. Výstava probíhá v Galerii Roberta Guttmanna, Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy), tel. 221 711 553. U příležitosti výstavy vychází stejnojmenný katalog obsahující bohatou obrazovou dokumentaci a texty v češtině a angličtině.

A jak konkrétně probíhá židovská svatba? Klikněte zde!

Druhá z výstav má název Proměna rituálu: postmoderní židovská svatba. Jedná se o projekt mladé kanadské mediální umělkyně Melissy Shiff, který nabízí alternativní pohled na tradiční obřad židovské svatby. Vedena snahou po oživení ustrnulé, po staletí neměnné rituální praxe, jež by získala nový význam udržitelný i v rámci dnešní plurality názorů a identit, se autorka rozhodla zinscenovat vlastní svatební obřad jako experimentální 'živou performanci'. Využila při tom celou škálu soudobých uměleckých postupů (prostorová instalace a choreograficky propracovaná performance dotvářená projekcí digitálního videa a počítačově manipulovaného fotografického obrazu) a intelektuálních strategií (kritika posvátného textu z pozice genderu a multikulturní zkušenosti). Výsledkem tohoto novátorského počinu se stal rituál s tradiční funkcí a novým, aktualizovaným obsahem.

Melissa Shiff: Záběr z videoinstalace Postmoderní židovská svatba, 2006.

V Židovském muzeu v Praze představuje Melissa Shiff svůj projekt prostřednictvím dvacetiminutového videa, které vytvořila speciálně pro uvedení v rámci Roku s židovskou kulturou. Videoinstalace, jejíž akustickou složku tvoří klezmer-hiphopová fúze "Solomon and Socalled's Hip Hop Khasene". Projekce probíhá v hlavní lodi Španělské synagogy (Vězeňská 3, Praha 1). Volně navazuje na výstavu věnovanou historickému vývoji židovského svatebního rituálu. Vstup na výstavu je pouze v rámci prohlídky stálých expozic Židovského muzea.

Melissa Shiff

Obě výstavy jsou otevřeny od 6. dubna do 4. června 2006 od 9:00 do 18:00 mimo soboty a židovské svátky.

Spustit audio