V lednu se každoročně společně modlí křesťané z různých církví

Týden modliteb za jednotu křesťanů zahájila ekumenická bohoslužba za účasti nejvyšších představitelů církví

Po celém světě právě probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. A ač je mnoho témat, které křesťany různých denominací dělí, existuje také řada věcí, které je spojují. A může to být třeba starost o životní prostředí.

Modlitba muže: „Děkujeme Ti za ujištění, že Tobě na celém Tvém stvoření záleží, že Ti záleží na nás...“

Takhle se za životní prostředí modlili na ekumenickém podvečeru, který v úterý uspořádala Ekologická sekce České křesťanské akademie. Její ředitelky Leony Svobodové jsem se po skončení modliteb zeptala, co vlastně křesťany vede k tomu, aby se zabývali ekologií:

Leona Svobodová: „My od té doby, co papež František vydal encykliku Laudato si, máme jednoduchou odpověď: papež František nás zaúkoloval, máme se o životní prostředí starat, my jsme správci. A kdo jiný, než křesťané, by se měli otázkami životního prostředí zabývat. Jsou to otázky, které chrání náš společný domov, kde všichni žijeme.“

Na modlitebním podvečeru kázal farář Českobratrské církve evangelické Jaroslav Pechar. Jako téma si vybral vodu, o které je na mnoha místech zmínka i v Bibli.

Jaroslav Pechar: „Když jsem si to dal do konkordance, je to přes 600 výskytů toho slovíčka voda v nejrůznějších pádech a podobách.“

Téma ho zaujalo, protože právě nedostatek vody je i dnes mnohde problémem.

Jaroslav Pechar: „Izrael je země, která je velmi suchá. Jen málokteré vodní toky v Izraeli mají vodu po celý rok a postupně jak zemědělství potřebuje vodu stále víc a víc, tak v Jordánu teče vody méně a méně. Ale Izraelci jsou dnes na špici ve schopnosti, jak vodu dostat po kapičkách ke každé jednotlivé květině, jak vyždímat každou kapku odpadní vody, přečistit, odfiltrovat a zase ji vrátit do systému, jak odsolovat mořskou vodu. To jsou technologie, které obdivuje a využívá celý svět, je to nějakých 150 zemí, které využívají izraelských technologií, jak se dostat k pitné a dobré vodě.“

Jaroslav Pechar považuje za důležité jak životní prostředí, tak i společné modlitby křesťanů různých denominací. Jeho farníci ze sboru v Praze-Braníku se pravidelně účastní jak Aliančního týdne modliteb, který proběhl na začátku ledna, tak Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který začal ve čtvrtek ekumenickou slavností za účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví.

Jaroslav Pechar: „Jsou to ty dva týdny ekumenických modliteb, je to trošku hloupé, že máme evangelický týden a katolický týden, což má své historické kořeny. V rámci toho tzv. Aliančního týdne na začátku ledna se někteří členové našeho sboru zapojují na jiných místech a náš sbor se potom v rámci Prahy 4 snaží organizovat společné bohoslužby pro evangelíky, katolíky, adventisty, baptisty a další a máme jedny velké společné bohoslužby. Ty budou v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů mezi 18. až 25. lednem.“

Zve na ně evangelický farář Jaroslav Pechar.