V době menstruace se ortodoxní židovské ženy mají vyvarovat fyzického kontaktu s manželem

15. listopad 2020

Podle židovského zákona je přísně zakázán pohlavní styk mezi manželem a jeho ženou po dobu její menstruace a ještě minimálně sedm dní po ní. Po tu dobu se mají vyvarovat i jiného fyzického kontaktu a obvykle spí na odděleném loži. Po sedmi čistých dnech se žena ponoří do rituální lázně zvané mikve a poté se opět může stýkat se svým mužem.

„Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní (Lv 15,19) – takto začíná oddíl Tóry, který hovoří o pohlavní nečistotě žen. Tímto tématem se zabývá i Mišna a Talmud. Jak menstruaci prožívají současné židovské ženy, vysvětluje Yael Brunner ze Společnosti židovských žen České republiky.

„Samozřejmě záleží, s jakou denominací se ta žena identifikuje. Můžeme mluvit i o sekulární ženě, která vnímá menstruaci jako jakákoliv jiná žena a neaplikuje na sebe žádná náboženská pravidla. A pokud mluvíme o ortodoxní ženě, tak pro ni platí pravidla, která jsou spojená s jejím vztahem k manželovi a s intimními vztahy mezi manžely.“

Menstruující žena se označuje hebrejským slovem nida, což znamená „odloučená“. Zákony nidy se věnují menstruaci, období po menstruaci, a rituální lázni mikve.

„Sex mezi manžely v období menstruace není povolen a není povolen ani v období po menstruaci, protože židovská ortodoxní žena tyto dny rozlišuje na dny menstruace, a když jí menstruace skončí, tak počítá takzvané čisté dny, což jsou dny bez krvácení. Když potom napočítá sedm čistých dní, tak to je den, kdy toho večera jde do mikve, do rituální lázně. A potom obnoví intimní život se svým manželem.“

Ženy mají menstruaci různě dlouhou, ale jako minimální doba se v judaismu počítá pět dní. Pro kontrolu následujících sedmi čistých dnů slouží kousky plátna. Kontrola se provádí ráno a večer.

„Ta žena se kontroluje samozřejmě sama. V Izraeli v drogeriích nebo v náboženských obcích přímo v lázních mikve jsou k dispozici takové malé čtverečky bavlněného plátýnka, které si ta žena zavádí a plátno krásně ukazuje, jestli ta žena krvácí nebo ne. Když je sedm dní plátno při té kontrole čisté, tak to můžeme brát jako čisté dny a může jít do mikve.“

V rituální lázni mikve se žena úplně ponoří do nádrže s přírodní vodou, a provede tak rituální očistu. Mikve může mít různou podobu.

„Záleží, kde se nacházíme, jsou luxusnější lázně, nebo jsou vyloženě účelové. Ale víceméně se jedná o místo, kde je té ženě k dispozici koupelna s vanou a potom je část, kde je samotná mikve, tedy bazén, který je postaven podle určitých pravidel, jsou i parametry pro vodu té lázně.“

Také ponoření má svá pravidla a nesmí proběhnout před západem slunce.

„V lázni se žena musí ponořit úplně – i celou hlavu a všechny vlasy, nic by nemělo plavat na hladině. A proto je tam s ní ta paní lázeňská, která to vidí a může jí říct, jestli se ponořila úplně nebo jestli potřebuje ještě jednou.“

Po návratu z mikve musí být manžel ke své ženě pozorný a projevit jí náklonnost, protože pro něj se každý měsíc očisťuje. Pravidelné přibližně dvoutýdenní oddělení manželů bylo a je v judaismu tradičně dodržováno a považováno za důležité pro spokojené a úspěšné soužití páru.

Spustit audio