Tomáš Pánek

Archivář
APF Tomáš Pánek-websize.jpg

Co dělám v rozhlase:

Vedle běžné archivářské agendy se u nás zabývám rozhlasovou historií. Snažím se k ní přistupovat jako odborný historik, ale zároveň nezapomínat na její popularizaci směrem k laické veřejnosti. Nejvíce mě zajímá utváření rozhlasové kultury v meziválečné době a tehdejší přemýšlení o smyslu i společenském poslání rádia. Za krásný fenomén považuji také krátkovlnné vysílání z Československa do širého světa, o jehož dějinách jsem si usmyslel napsat knihu.

Před rozhlasem a vedle rozhlasu:

Od dětství mě bavila historie, kterou jsem vystudoval na Masarykově univerzitě. Vedle rozhlasové historie se odborně věnuji dějinám českého, slovenského a sudetoněmeckého dějepisectví, vývoji moderní historické kultury i otázkám teorie a metodologie historiografického poznání.

Ve volném čase:

Příliš volného času naštěstí nemám, protože pořád něco čtu a píšu. Hlavu čistím na rybách a touláním v přírodě. Mám rád undergroundovou kulturu, hudbu a pohled na svět.

Sledujte nás