Svatý Václav a tisícileté bytí českého státu – projev Ladislava Syllaby z roku 1929

28. září 2019

Přinášíme archivní záznam projevu, který před devadesáti lety v rámci oslav svatováclavského milénia pronesl Masarykův osobní lékař Ladislav Syllaba. 

Lékař, vědec, politik: Ladislav Syllaba (1868–1930)

Ladislav Syllaba se narodil 16. června 1868 v Bystřici nedaleko Benešova. Po maturitě na kolínském gymnáziu se rozhodl pro studium medicíny, které na české univerzitě v Praze úspěšně dokončil roku 1892. Mladý lékař od počátku inklinoval nejen k medicínské praxi, ale také k vědecké práci. V roce 1894 se stal asistentem profesora Josefa Thomayera na poliklinice pražské lékařské fakulty. Začala tím Syllabova akademická kariéra, která vyvrcholila roku 1919, kdy získal hodnost řádného profesora a stal se přednostou I. interní kliniky. Věnoval se hlavně nemocem krve, plic a srdce a jejich diagnostikování. Největším plodem Syllabova vědeckého úsilí je dvousvazkové dílo Nauka o lékařském poklepu a poslechu (1918/1919).

Prof. Ladislav Syllaba

Po vzniku Československa nakoukl Syllaba také do politiky. Za Českou státoprávní demokracii, která se v březnu 1919 přejmenovala na Československou národní demokracii, byl poslancem Revolučního národního shromáždění. Svého mandátu se však Syllaba již v červenci 1919 vzdal. Byl totiž rozčarován z politického hašteření: „Nálada mezi stranami mne otravuje a rozčiluje; škoda tedy času, kterého budu moci lépe užíti pro svou vědeckou činnost.“ Kontakty s politiky si však udržel i nadále, když se stal osobním lékařem a přítelem T. G. Masaryka.

Ladislav Syllaba byl mužem velkého rozhledu. Zajímal se také o historii, promýšlel její význam pro český národ a československý stát a neváhal některé prvky minulosti aktualizovat pro přítomnost. Svědčí o tom také jeho krátká přednáška o svatém Václavu, kterou roku 1929 nahrál tehdejší Radiojournal (Československý rozhlas) na gramofonovou desku pro potřeby České akademie věd a umění. Na sklonku následujícího roku však Ladislav Syllaba ve věku 62 let předčasně zemřel. Již o dva roky dříve jej Karel Čapek výstižně nazval „národním lékařem".

Svatováclavské milénium a Československý rozhlas

Natočení Syllabova projevu nebylo jedinou aktivitou Československého rozhlasu v rámci oslav svatováclavského milénia. Ba právě naopak. Rozhlasový program byl již od 20. září 1929 plněn pořady tematicky se vztahujícími k postavě českého knížete zvěčnělého před tisícem let. Šlo především o záležitosti hudební a naučné. Velkou předehrou se stal pátek 27. září, kdy byl přímým přenosem vysílán národní hold u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, kde promluvili předseda výboru pro pořádání svatováclavských oslav Adolf Prokůpek, československý premiér František Udržal, pražský primátor Karel Baxa a zahraniční hosté.

Oslavy svatováclavského milénia (1929)

Hlavním dnem oslav byla sobota 28. září. Rozhlas dopoledne živě přenášel slavnost z Pražského hradu, která byla spojena s otevřením Chrámu sv. Víta. Ze studia byl poté vysílán koncert duchovní hudby, kde zazněla nová skladba Jaroslava Křičky Píseň o dobrém králi Václavovi a kantáta Pláč lidu českého nad smrtí sv. Václava od Bedřicha Antonína Wiedermanna. Večer vysílal Československý rozhlas nejprve recitace básní se svatováclavskými motivy, pak ukázky z hry Svatý Václav od Jaroslava Durycha a nakonec opět přímý přenos, a to ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze. Orchestr České filharmonie zde pod vedením Otakara Ostrčila ztvárnil oratorium Svatý Václav, jež složil Josef Bohuslav Foerster a libretem opatřil Antonín Klášterský.

Použitá literatura: Čapek, Karel: Lékař. In: Lidové noviny 36, 1928, č. 304 (16. června), s. 7; Oslavy svatováclavského millenia v našem rozhlase. In: Radiojournal 7, 1929, č. 38 (21. září), s. 1; Pelnář, Josef: Prof. Dr. Lad. Syllaba. In: Almanach České akademie věd a umění 41, 1931, s. 976–980; Turnovský, Martin: Ladislav Syllaba. 130. výročí narození. In: Akademický bulletin 1998, č. 11, s. 8–9; Placák, Petr: Svatováclavské milénium. Češi, Němci a Slováci v roce 1929. Praha 2002.

Spustit audio

Související