Svatý Izidor, patron internetu

25. říjen 2008

Nejrůznější profese mají své patrony. Například myslivci mají svatého Huberta, řidiči svatého Kryštofa a rybáři svatého Petra. Co ale ti, kdo brouzdají webovými stránkami? Je zde dobrá zpráva. I internet má svého patrona. Je to svatý Izidor. A na Slovensku už mají dokonce modlitbu, oficiálně schválenou bratislavským arcibiskupem.

Metropolitu Stanislava Zvolenského požádali o schválení modlitby bohoslovci Kněžského semináře sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě, kteří mají na starosti výpočetní techniku. Farář Miloš Szabó je sice překvapený, že bohoslovci s tímhle nápadem přišli, ale na druhou stranu, proč ne. Modlitba před jakoukoli činností je podle Miloše Szabóa dobrá a měla by být samozřejmostí i bez církevního schválení.

"Já myslím, že bohoslovci, kteří tuto žádost podali, spíše chtěli mít jistotu, že se modlí text, který nemá žádnou závadu. Tak to už někdy v církevních kruzích chodí, že chceme mít pojistku, že opravdu všechno děláme tak, jak se má."

Požehnání místnosti i počítačů v Kněžském semináři v Bratislavě jáhnem P. Brunovským, za účasti bohoslovců a otce spirituála A. Knorra

Podle Miloše Szabóa je ale nejlepší modlit se vlastními slovy.

"Ale občas jste tak unavení, že už se vám opravdu nechce přemýšlet. V takových chvílích jsem rád brával do ruky breviář a modlil se předepsané modlitby. Dnes mám ale opačný problém, když už mám otevřít breviář, stojí mě to někdy hodně námahy. Raději si povídám s Bohem jako s někým velmi blízkým, s někým, komu se chci 'vyžalovat' a říct mu něco osobního, co nemusí nikdo jiný slyšet."

Slovo, které se nejčastěji používá při modlitbách, je amen. Je součástí nebo závěrem modliteb jak v židovství, tak v křesťanství i islámu. A přes liturgii přešlo i do hovorové mluvy.

"Nedávno jsem luštil křížovku a v ní se hledalo slovo konec na čtyři písmena. Doplnit se mělo amen. Dotyčný, který tvořil křížovku ani nevěděl, co amen znamená. Možná básnicky řečeno - ,už je s ním amen - už je s ním konec'. Amen je i není modlitba. Amen je přidání se k modlitbě. Lidé, kteří poslouchají modlitbu a souhlasí s ní, vyslovují amen, ať se tak stane."

A která modlitba má spolehlivější účinek - prosebná, nebo děkovná? Podle Miloše Szabóa jsou na tom obě stejně.

"Slyšel jsem zajímavou myšlenku, není z mé hlavy, že pokud nás Bůh chce potrestat, tak nás vyslyší. Autor tím chce říci, že nikdy nevíme, co pro sebe žádáme. Protože nikdy nevidíme důsledky toho, co přijde, když nám to Bůh dá."

Takže nezapomeňte - pokud se chystáte surfovat po internetu, zkuste se předtím pomodlit ke svatému Izidorovi.

Spustit audio

Více z pořadu