Strategie namlouvání

18. červenec 2002

Námluvy zejména vyšších obratlovců se už dávno před vyslovením pouček lidských ekonomů automaticky řídí pravidly tržního mechanismu. Samčí strategie spočívá v nabídce, samice jsou velmi náročnými zákazníky, tvrdí v Meteoru tohoto týdne prof. RNDr. Zdeněk Veselovský.

Zkušená samice naprosto neváhá s určením budoucího partnera, objeví-li mezi tokajícími samci zdatného a kvalitního jedince. Ve většině případů však výběr není zdaleka tak jednoznačný, a proto samice dlouho a velmi pečlivě odhaduje zdatnost tokajících samců. Úspěšná samice je charakteristická svou zdrženlivostí, která jí umožňuje významně prodloužit dobu k pozorování a testování tokajících samců. Teprve po zevrubném ohodnocení si neomylně vybere toho nejzdatnějšího tokající samce.

Námluvy v přírodě

U kolektivně tokajících samců, jakými jsou američtí tetřívci prérioví, ale i evropští tetřívci obecní, mají největší úspěch nejsilnější samci, kteří tokají ve středu tokaniště. Ti se stávají potom otci i většiny mláďat celé populace. Samice neváhají doslova "stát frontu" a čekat, až na ně u elitních samců dojde řada.

Do samičí strategie patří nejen pozorování, ale i testování tělesné zdatnosti nastávajících partnerů. Samice čolků například viditelně upřednostňují samce, který bez nadechnutí vydrží nejdéle potopený pod vodou. O skutečném výběru zdatného samce svědčí pozorování i pokusy, že samce tetřívků, kteří mají na kůži štípance parazitů nebo špatné opeření, samice zásadně odmítají. Když etologové nejzdatnějším samcům tetřívků namalovali umělé štípance na kůži, dočkali se tito ptáci všichni odmítnutí.

Pokusy na vlaštovkách ukázaly, že daleko nejžádanější byli samci, kterým experimentátoři uměle prodloužili vidličky na ocase o několik centimetrů. Do strategie námluv mnoha živočichů patří i předávání darů. Nápadné je krmení samic u většiny ptáků, například u papoušků, rybáků, ale i mnoha našich pěvců. Samci šimpanzů předávají samici z úst do úst rozžvýkaný sladký plod a z toho zřejmě vznikl i lidský polibek.

autor: Zdeněk Veselovský
Spustit audio