Strategické gorilí hrátky

3. září 2009

Těhotné gorilí samice se intenzivně snaží, aby stříbrohřbetý samec neoplodnil v době jejich březosti jiné samice. To je alespoň závěr rozsáhlého výzkumu, s jehož výsledky seznamuje článek publikovaný v časopisu New Scientist. Podle některých odborníků může vypozorované sexuální chování goril naznačovat vývoj k lidské monogamii.

Zdá se, že páření je cíleně využívaným nástrojem, kterým mezi sebou samice soupeří o přízeň vůdčího samce. Takové poznatky publikoval v nedávné době tým primatoložky Diane Doran-Sheehyové z newyorské Univerzity ve Stony Brook. Vědci zaznamenávali po dobu delší než tři roky, od září 2003 do ledna 2007, sexuální život skupiny pěti samic goril nížinných a jejich vůdčího stříbrohřbetého samce. Jedná se o habituovanou tlupu, obývající území při výzkumném centru Mondika v Kongo-Brazaville, jenž v roce 1995 založila právě doktorka Diane Doran-Sheehy.

Pozorování přineslo velmi překvapující zjištění. Březí samice byly schopny imitovat stav ovulace, aby napálily samce, strhly na sebe pozornost a domohly se páření na úkor ostatních samic ve skupině. Tato forma nenápadného konkurenčního boje může poukazovat na kořeny lidské monogamie, jež je lidskou společností z většiny přijímána.

Sex tedy ani u goril neslouží jen jako prostředek k rozmnožování, těžko však říci, do jaké míry je pouze taktikou, anebo zda slouží také účelům "rekreačním", jak tomu je u lidí, ale i některých jiných lidoopů. Tradiční příklad poskytují bonobové - věnují se sexu skutečně měrou neomezenou, pohlavní akt jim dokonce často slouží jako projev pozdravu - takové trochu důkladnější potřesení rukou. Oproti tomu ve výrazně agresivnější šimpanzí společnosti se samice páří jak během březosti, tak v období mimo plodné dny zjevně proto, aby získaly podporu samců a zabránily infanticidě svých novorozených mláďat. Za takových okolností panuje ve skupině nejistota ohledně otcovství - každý ze zúčastněných samců je možným otcem, a tak nikdo na svého potenciálního potomka nevztáhne ruku.

Udržet si přízeň samce je důležité

U goril je situace odlišná. Stříbrohřbetý samec si drží a brání svůj harém samic a jen on má právo je pářit. Pravda, existují výjimky, jsou však opravdu spíše potvrzením tohoto pravidla. Během zmíněného výzkumu porodilo všech pět samic po jednom mláděti a všechny se po otěhotnění zapojily do sexu s vůdčím samcem. A u všech bylo vypozorováno, že svádějí samce k sexu očividně ještě v době, kdy jejich plodné dny přešly, zřejmě proto, aby se bránily konkurenci druhých samic. Sex je tu evidentně používaný jako strategie. Příkladem může být jedna ze samic, jež se pářila, ovšem již březí, se stříbrohřbetým samcem, zatímco jiná samice, nacházející se evidentně v plodných dnech estrálního cyklu, nedostala k páření příležitost a následně skupinu opustila. Ve skupině zůstaly jen samice kojící, z důvodu hormonálních změn sexuálně neaktivní. A pak se teprve zmíněná samice, důvtipná či vypočítavá, to nechám na vašem posouzení, přestala samci nabízet. Další ze samic se pářila ze samcem skoro po celou dobu svého těhotenství, většinou když byla jiná ze samic v říji a snažila se ze samcem také spářit. Zdálo se, že stříbrohřbetý samec nemá o těchto samičích půtkách ani potuchy. Na rozdíl od samců goril horských, kde bylo prokázáno, že mají jednoznačně zájem o páření se samicí schopnou oplodnění, samec gorily nížinné se páří spíše se samicí výše hierarchicky postavenou, bez ohledu na to, zda je v ten moment schopna početí.

Zřejmě zachování výsadního, těžce vydobytého postavení v hierarchii skupiny nutí samice k podvodnému simulování estru - velikost skupiny je limitována a samice se musejí hodně snažit, aby si zachovaly samcovu přízeň. Tím, že napomohou zpoždění otěhotnění druhých, získávají samice velkou reprodukční výhodu před konkurentkami. Podobné chování bylo zjištěno i u goril chovaných v zajetí, jak třeba potvrzuje výzkum primatoložky Tary Stoinskiové ze Zoo Atlanta v Georgii. Gorilí samice si v tomto ohledu zkrátka konkurují.

Zdroj: New Scientist

autor: Zuzana Šmejkalová
Spustit audio
Projekt Odhalení